Sunday, 1 January 2017

Motieven neerhalen MH17

Basic Dimension


Counter-espionage with MH17 (start February 1, 2015)

http://sexualreligion.blogspot.nl/2015/02/counter-espionage-with-mh17.html

Motieven neerhalen MH17 (start 1 januari 2015)


Waar gaat het hier om?

Interview met Joost Niemöller:
https://www.youtube.com/watch?v=eqAsh2d66d0

De Nieuwe Realist:
http://joostniemoller.nl/2015/02/gefilmd-diepte-interview-mh17/

Marcel van den Berg (reconstructie cockpit dd 18-03-15):
http://en.censor.net.ua/resonance/328926/submunitions_of_russian_missile_bukm12_aka_sa17_which_downed_the_malaysian_boeing_mh17_exclusive_photo

Rtlnieuws: bewijs BUK van Russische makelij (19-03-15)
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bewijs-voor-neerhalen-mh17-door-buk-raket
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/mh17-shot-down-buk-missile-definitive-proof (English/Dutch)

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/05/kak_du_lai.html#more (07-05-15)
Uit Rusland afkomstig rapport op grond waarvan de BUK M1 een 9M38M1 raket vanaf Zaroshchens'ke zou hebben gelanceerd. Destijds betwist gebied tussen Oekraïne en separatisten.


Nicolaewna, dank voor de vertaling. De ene permutatie lokt nu de andere uit. We weten steeds meer van de aanslag, maar ook steeds minder van de daders. Ik wil op een voorganger van dit rapport wijzen. 
Deze aanslag is te zien als een aaneengeschakelde gebeurtenis. Talloze permutaties zijn mogelijk waarin de ene stap de oorzaak van de andere wordt. In het begin leek de aanslag van de separatisten uit het niets te komen. Maar nu is algemeen bekend dat de inlichtingendienst van Oekraïne (SBU) het vervoer van de mogelijk Russische BUK door Donetsk op de voet volgde. Daarom kan de aanwezigheid van de Russische BUK nu ook de oorzaak zijn van het afschieten van de Oekraïense BUK in Zaroshchens'ke. 
Wetende dat de Russische BUK van alle kanten door de SBU bekeken werd verkleint dit de kans dat separatisten nog dezelfde dag vanuit Shnezhe geschoten hebben.
Tal van permutaties dringen zich nu op. Was het vervoer van de Russische BUK het voorspel van de ramp veroorzaakt door die uit Zaroshchens'ke. En what the hell doen Oekraïense BUKs daar waar separatisten geen vliegtuigen hadden? 
Zie dat Zaroshchens'ke vlak bij Shakhtars'k ligt en dat deze positie al eerder is bepaald in dit geweldige rapport aangereikt door Toetssteen. Kijk alleen naar Image 11 en 12:  
https://drive.google.com/file/d/0ByibNV3SiUoobnpCVDduaHVORHM/edit?pli=1
[De keuze valt dan op de plaats Shakhtars (Image 11; 16 van 25). Vervolgens is de juiste hoek van ontploffing aan stuurboord van de MH17 berekend, een BUK ontploft altijd iets boven het doel. Dan ziet men dat het shrapnel over de fuselage in de bekende hoek over de linkervleugel scheert.]Basic Dimension | 07-05-15 | 23:13 

[MOTIEVEN NEERHALEN MH17 (16-07-15)]


Chronologie:

- In de periode vanaf 15 april vorig jaar waren tot 17 juli boven Oost-Oekraïne elf vliegtuigen en acht helikopters neergekomen, bleek eerder uit informatie uit publieke bronnen. 

- 30 juni NAVO generaal Breedlove: Oekraïense helikopters uit de lucht geschoten, kennelijk door manpads in Donetsk, maar nog geen BUKs of manpads waargenomen. Russen bekwamen separatisten in eigen land bij Donetsk met tanks, APC's (Armoured Personnel Carriers) and anti-aircraft capability (BUKs, geen training met manpads waargenomen).

- 14 juli Antonov AN-26 op 6,5 km neergehaald door separatisten.
Oekraïne licht diplomaten alle landen in: boven 9700 meter is het veilig. Maar British Airways en Air France vliegen al om. 

- De piloot van de AN-26 gaf later aan geraakt te zijn door een air to air missile. Het staat in ieder geval niet vast wat de oorzaak was maar een Pantsir (SAM) lijkt ook mogelijk. 


[Defense Minister Valeriy Heletey said the plane was flying at an altitude of about 6,500 meters (21,300 feet), which he said was too high to be reached with the weapons used by the separatists. Rebels are known to have Igla portable surface-to-air missiles, which work up to about 3,500 meters. 
Ukraine's Security Council spokesman Andrei Lysenko said data from the plane's surviving crew suggested the rocket was either a surface-to-air Pantsir missile or a missile fired by a plane from Russia's Millerovo Air Force base.]

United Airlines vloog tot 14 juli over Oost Oekraine. Direct na neerhalen van de Antonov is men gestopt met vliegen. Het gaat over UA48 van New York naar Bombay. https://twitter.com/rudybouma/status/553531924317495296

Opstelten zegt evenwel dat BA en Zuid Korea ivm de Krim reeds in april hun koers verlegden.

Leger Oekraïne stopte op 15 juli zelf wél met vliegen over Donetsk.


http://www.telegraaf.nl/binnenland/23596452/__Oekraine_stopte_zelf_wel__.html
[Het Oekraïense leger heeft 3 dagen voor de MH17-ramp besloten voorlopig niet meer met militaire toestellen over Oost-Oekraïne te vliegen. Dat werd te riskant gevonden na het neerhalen van een Antonov-toestel op 6,5 kilometer hoogte. Dat blijkt uit een openbare verklaring van het leger op 15 juli 2014. Oekraïne sloot tevens het luchtruim tot 9,7 kilometer, maar liet het daarboven open. 3 dagen na dit besluit werd MH17 neergeschoten. Dat gebeurde naar alle waarschijnlijkheid met een Buk-raketinstallatie.Tijdens een diplomatenbijeenkomst op 14 juli is dergelijk luchtafweergeschut genoemd. Op die bijeenkomst werd zwaar afweergeschut of een ander vliegtuig genoemd als enige mogelijke oorzaken van het neerhalen van de Antonov. Bij de meeting was ook de Nederlandse viceambassadeur aanwezig.]

Er is tot op heden nog geen enkele verklaring waarom de hoogte op 9700 meter is gezet. Het kan zijn dat Oekraiene wilde voorkomen dat het luchtruim zou worden gesloten voor burgerluchtvaart met als gevolg verlies van inkomsten, bescherming en controle.

- 17 juli neerhalen MH17 door separatisten, Rusland, Oekraïne of de VS.

===================================================================

http://www.geenstijl.nl/archives/images/wetenwistengewusst.pdf


Ministerie van Veiligheid en Justitie.


W.J. Mansveld
2015Z00239
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Omtzigt (CDA) aan de ministers van
Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de
Nederlandse informatiepositie in aanloop naar de MH-17 ramp (ingezonden 12

januari 2015)


Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de vragen van de leden Sjoerdsma
(D66) en Omtzigt (CDA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van
Buitenlandse Zaken en van Defensie over de Nederlandse informatiepositie
in aanloop naar de MH-17 ramp. Deze vragen werden op 12 januari 2015

ingezonden met kenmerk 2014Z00239.

Vraag 1

Hoeveel neergeschoten vliegtuigen en helikopters in Oost-Oekraïne in de
periode 15 april - 17 juli 2014 waren er bij het kabinet bekend?

Antwoord:

In de periode van 15 april tot 17 juli 2014 zijn volgens onze informatie elf
vliegtuigen en acht helikopters boven Oost-Oekraïne neergekomen. Omdat dit
informatie is uit publieke bronnen, naar buiten gebracht door partijen met
verschillende belangen, en omdat het niet de taak is van onze
inlichtingendiensten om dit te onderzoeken, is een gespecificeerde en
gevalideerde lijst niet te overleggen.

Vraag 2

Kunt u een overzicht geven van alle geverifieerde en niet-geverifieerde
serieuze signalen dat het luchtruim boven Oost-Oekraïne onveilig was, die bij
de overheid bekend waren in de periode januari 2014- 17 juli 2014?

Antwoord:

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de besluitvorming rond
het bepalen van de vliegroutes. In dat kader bevraagt de OVV partijen die
betrokken zijn bij de veiligheid van de burgerluchtvaart. Voor wat betreft de
specifieke vraag welke informatie mogelijk beschikbaar was bij de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten (hierna I&V-diensten), zal de OVV worden bijgestaan
door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (CTIVD). U bent daarover geïnformeerd in de brief van de
CTIVD aan uw kamer van 22 december 2014 (kenmerk 2014/0224).

Vraag 3

Kunt u de door onze inlichtingendiensten gevalideerde lijst van neergehaalde
vliegtuigen en helikopters overleggen zoals die bekend was op het moment
van de vliegramp en op dit moment?

Antwoord:

Omdat de informatie niet gevalideerd kon worden (informatie uit publieke
bronnen) door de Nederlandse inlichtingendiensten, bestaat er geen door de I&V-diensten gevalideerde lijst met neergeschoten of neergestorte Oekraïense
vliegtuigen en helikopters. 

Vraag 4

Welke instanties en diensten onder verantwoordelijkheid van welke
bewindspersonen beschikten in de periode januari 2014 tot en met 17 juli
2014 over welke informatie ten aanzien van de veiligheid van het luchtruim
boven Oost-Oekraïne?

Antwoord:

Ook dit aspect wordt meegenomen in het OVV onderzoek, zoals ook
beschreven in het antwoord op vraag 2.


Vraag 5

Kunt u het verslag van de briefing in Oekraïne van 14 juli 2014 naar de Kamer
sturen?

Antwoord:

Op 23 januari jl. is uw Kamer geïnformeerd dat het verslag zelf niet openbaar
gemaakt zal worden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 997, nr.
28). Verslagen van dergelijke briefings en andere diplomatieke contacten
moeten vertrouwelijk kunnen worden geschreven en behandeld. In de
beantwoording van Kamervragen is reeds de strekking van de briefing
gegeven. Het verslag is ter beschikking gesteld aan de OVV in
overeenstemming met de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, ten

behoeve van het lopende en onafhankelijke onderzoek.


Vraag 6

Welke instanties en diensten hebben het verslag van die briefing wanneer
ontvangen en welke acties zijn overwogen naar aanleiding van dat verslag?

Antwoord:

Het verslag is op 14 juli ontvangen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en het Ministerie van Defensie. De essentie van de briefing is op dezelfde dag
gestuurd aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Financiën, en het Ministerie van
Algemene Zaken. De rapportage heeft bijgedragen aan de oordeelsvorming ten
behoeve van de Europese Raad op 16 juli 2014 op het gebied van sancties.


Vraag 7

Kunt u alle correspondentie en de daaruit voortvloeiende maatregelen die
binnen de Nederlandse overheid hebben plaatsgevonden over het neerhalen
van de Antonov op 14 juli, inzichtelijk maken?

Antwoord:

De in vraag 6 genoemde correspondentie zal wel ter beschikking worden
gesteld aan de OVV in overeenstemming met de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid, ten behoeve van het lopende en onafhankelijke onderzoek, waarin
de OVV wordt bijgestaan door de CTIVD.


Vraag 8

Bij welke gelegenheden in 2014 hebben de autoriteiten van Oekraïne
informatie verschaft over de veiligheid van hun luchtruim aan Nederlandse
autoriteiten? Kunt u per gelegenheid meedelen wat er precies verteld is?

Antwoord:

Over de situatie van het Oost-Oekraïense luchtruim zijn verschillende 
Notices to Airmen (hierna NOTAMs) uitgevaardigd door de Oekraïense
luchtverkeersleiding. De NOTAM die het kortst voor het neerhalen van vlucht
MH17 is uitgevaardigd, sloot een deel van het Oost-Oekraïense luchtruim
beneden 9,7km (flight level 320). 

Actuele NOTAMs zijn beschikbaar via de website van Eurocontrol die iedereen kan inzien. Er is door de Oekraïne, naast deze NOTAMs vóór 17 juli geen informatie verschaft waarin de relatie werd gelegd met de veiligheid van het luchtruim van Oost-Oekraïne. Er is geen specifiek overleg geweest over de veiligheid van het luchtruim boven Oost-Oekraïne.

Na 17 juli is in diverse internationale overleggen door Oekraïne gesproken over
het luchtruim in Oost-Oekraïne waarin uitleg werd gegeven over de stand van
zaken van de veiligheid in dat luchtruim en is het luchtruim gesloten.
Daarnaast geldt, dat voor de situatie op de Krim, de autoriteiten van Oekraïne
in diverse Europese vergaderingen mededelingen hebben gedaan over hun
luchtruim. Aangezien zowel Oekraïne als Rusland de luchtverkeersleiding
claimden in dit luchtruim, ontstond een onveilige situatie. Dit is aanleiding
geweest voor enkele luchtvaartmaatschappijen om het luchtruim van de Krim
te mijden, dat geldt ook voor de Nederlandse vliegtuigmaatschappijen. Dit
gebeurde al sinds het conflict op de Krim begin april. 


Vraag 9

Was het met de volgens u openbare kennis dat vele vliegtuigen en helikopters
uit de lucht geschoten (of gevallen) waren in de maanden voor 17 juli 2014 en
met de openbare kennis dat een vliegtuig op 14 juli 2014 op 6,5 kilometer
hoogstwaarschijnlijk was neergehaald, verantwoord om over het gebied in
Oost-Oekraïne te vliegen? Indien het verantwoord was om over Oost-Oekraïne
te vliegen, waarom vlogen maatschappijen als British Airways en AirFrance dan
om? Indien het onverantwoord was om over Oost-Oekraïne te vliegen, had
KLM dat zelf moeten concluderen of had de overheid moeten waarschuwen?

Antwoord:

De Oekraïense autoriteiten zijn verantwoordelijk voor hun eigen luchtruim.
Feitelijk kan worden geconstateerd dat in de maanden voorafgaand aan 17 juli
verschillende luchtvaartmaatschappijen over het gebied in Oost-Oekraïne
vlogen. Er was geen informatie bekend van concrete dreigingen tegen de
burgerluchtvaart, boven de hoogte van 9,7 kilometer (de grens die was
afgekondigd in de NOTAM). 

Een luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van een vlucht en maakt hiervoor een eigen risicoafweging. Dit gebeurt op grond van officiële bekendmakingen van landen over hun eigen luchtruim, de zogeheten NOTAMs, en op grond van informatie uit andere bronnen.

De informatieposities van luchtvaartmaatschappijen kunnen derhalve van
elkaar verschillen evenals de overwegingen die zij daarbij hanteren in hun
besluitvorming. Dit verklaart dat sommige luchtvaartmaatschappijen wel
(waaronder Air France, Virgin Atlantic en Lufthansa) en andere niet (British
Airways, Korean Air) over het gebied in Oost-Oekraïne vlogen.

Het neerkomen van de Antonov op 14 juli en de berichtgeving daarover heeft daarin geen verandering gebracht. De huidige internationale systematiek
ten aanzien van openstelling en gebruik van het luchtruim
berust op drie belangrijke pijlers, te weten: de soevereiniteit
van een land voor wat betreft de zeggenschap over het eigen luchtruim,
bindende internationale regelgeving zoals het ICAO-verdrag én de eigen
verantwoordelijkheid van een luchtvaartmaatschappij voor de veilige uitvoering
van een vlucht. 

Alleen indien de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten
beschikken over concrete dreigingsinformatie met betrekking tot de burgerluchtvaart dan wordt deze gedeeld met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

Zoals gezegd onderzoekt thans de OVV de besluitvorming rond het bepalen
van de vliegroutes. Tevens wordt in internationaal verband, binnen ICAO
gezocht naar verbetermogelijkheden van de veiligheid van de burgerluchtvaart
boven conflictgebieden (zie Tweede Kamerstukken 33997, nr.15 en 31936, nr.
232).

Vraag 10

Klopt het dat diensten in het verleden informatie verschaft hebben aan
luchtvaartmaatschappijen over de veiligheid van het luchtruim boven
gevaarlijke landen zoals Afghanistan?

Antwoord:

De I&V-diensten doen geen onderzoek naar mondiale dreiging tegen de
burgerluchtvaart en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, dat is niet de taak
van deze diensten. Maar op het moment dat zij, op basis van andere
onderzoeken, beschikken over concrete, tegen de burgerluchtvaart gerichte
dreigingsinformatie, dan worden Nederlandse luchtvaartmaatschappijen
daarover door hen geïnformeerd. De diensten doen dit via of in samenspraak
met de NCTV. 


Vraag 11

Op welke wijze wordt op dit moment informatie over onveiligheid van gebieden
als Syrië, Irak (met name gebied beheerst door ISIS, dat steeds
geavanceerdere wapensystemen heeft) en Egypte (Sinaï-woestijn) gedeeld
met de luchtvaartmaatschappijen?

Antwoord:

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten doen geen onderzoek naar mondiale
dreiging tegen de burgerluchtvaart en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.
Wel delen zij concrete dreigingsinformatie ten aanzien van de burgerluchtvaart
voorkomend uit andere onderzoeken met betrokken partijen. Voor zover de
diensten beschikken over dergelijke mededelingen van andere landen dan
worden deze altijd gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen via of in
samenspraak met de NCTV.


Vraag 12

Zijn AirFrance en KLM twee onafhankelijke AOC (Airline Operator Certificate)
houders of is het er slechts een?

Antwoord:

KLM en Air France hebben beide een eigen Air Operator Certificate.


Vraag 13

Zijn AirFrance en KLM verplicht veiligheidsgegevens uit te wisselen met elkaar?

Antwoord:

KLM en Air France zijn niet verplicht veiligheidsgegevens (in de betekenis van
gegevens over de veiligheid van het luchtruim) met elkaar uit te wisselen. KLM
en Air France wisselen deze informatie wel met elkaar uit en hanteren dezelfde
methodologie van risico-afweging.

Vraag 14

Waarom dacht u eerst wel dat u informatie kon sturen over de mogelijkheden
voor vervolging en berechting terwijl strafrechtelijk onderzoek nog bezig was,
en is datzelfde onderzoek op dit moment het argument om het niet te doen?

Antwoord:

Nadat de minister van Veiligheid en Justitie een notitie had toegezegd over
vervolgings- en berechtingsmogelijkheden in brede zin, is uw Kamer door het
OM vertrouwelijk geïnformeerd over de stand van het onderzoek. De minister
heeft bij het algemeen overleg van 13 november 2014 toegezegd dat, wanneer
het onderzoek dit toelaat, uw Kamer opnieuw langs deze weg door het OM
wordt ingelicht. De Minister van VenJ zal, wanneer het internationale
onderzoek dit toelaat, de Kamer alsnog middels een notitie informeren over
vervolgingsmogelijkheden.
Wij achten het van het grootste belang dat het OM het onderzoek ongehinderd
kan blijven verrichten.


Vraag 15

Wat heeft het kabinet gedaan nadat NAVO-generaal Breedlove op 30 juni 2014
waarschuwde voor trainingen op de grens tussen Oost-Oekraïne en Rusland
met zeer geavanceerde luchtdoel raketsystemen?

Antwoord:

De generaal ging in de persconferentie in op de aanwezigheid van zware
bewapening rond de Russisch-Oekraïense grens, de vermeende verstrekking
van wapens aan de separatisten door Rusland, en de training met zwaar
materieel aan de oostzijde van de grens. Ten tijde van de briefing door
generaal Breedlove op 30 juni was deze informatie bij Navo-bondgenoten
bekend.
De informatie droeg bij aan het beeld dat Rusland in toenemende mate de
separatisten steunde met wapens en daarmee het conflict aanwakkerde. Zijn
opmerking ging niet specifiek over de veiligheid van het luchtruim, maar breder over de mogelijke betrokkenheid van Rusland bij het conflict in Oost-Oekraïne.


Vraag 16

Waarom heeft u de afweging gemaakt om na de neergehaalde Antonov geen
waarschuwing of signaal te geven aan luchtvaartmaatschappijen?

Antwoord:

Over de situatie van het Oost-Oekraïense luchtruim zijn verschillende NOTAM’s
uitgevaardigd door de Oekraïense luchtverkeersleiding. De NOTAM die het
kortst voor het neerhalen van vlucht MH17 is uitgevaardigd, sloot een deel van
het Oost-Oekraïense luchtruim beneden 9,7km (flight level 320). Actuele
NOTAMs zijn beschikbaar via de website van Eurocontrol die iedereen kan
inzien. 


Vraag 17

Hebben andere landen wel besloten om luchtvaartmaatschappijen te
waarschuwen? Zo ja, om welke landen gaat het?

Antwoord:

Zover bekend hebben andere landen geen waarschuwing gegeven met
betrekking tot gevaren over de veiligheid van het luchtruim van Oost-
Oekraïne.


Vraag 18

Klopt het dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) niets kan zeggen
over aansprakelijkheid en schuld?

Antwoord:

In artikel 61 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid ligt uitdrukkelijk
vast dat een conclusie of aanbeveling van de Onderzoeksraad niet een
vermoeden van schuld aan of aansprakelijkheid wegens een voorval mag
behelzen. 


Vraag 19

Klopt het dat indien het onverantwoord was om over Oost-Oekraïne te vliegen
er een aansprakelijkheidsvraag op tafel ligt?

Antwoord:

Er kan niet vooruit gelopen worden op de resultaten en eventuele daaruit
voortvloeiende conclusies uit beide onderzoeken over nadere toedeling van
aansprakelijkheden.

Vraag 20

Wat is de tijdspanne van het OVV-onderzoek naar de vluchtroute en binnen
welk wettelijk kader vindt het onderzoek van de OVV plaats?

Antwoord:

De OVV is een onafhankelijke organisatie, die zelf bepaalt wanneer hij zijn
rapporten publiceert. Het onderzoek naar de vliegroute van de MH17 vindt
plaats binnen het kader van Annex 13 van het ICAO-verdrag. De raad
verwacht het eindrapport in beginsel binnen een jaar na de crash te
publiceren.


Vraag 21

Kunt u alle brieven en gesprekken tussen OVV en regeringen openbaar maken
die betrekking hebben op het inschakelen van de Commissie voor Toezicht
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) voor onderzoek
naar de diensten?

Antwoord:

In september heeft de voorzitter van de OVV gesproken met de ministers van
Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ramp met de
MH17, de repatriëringsmissie en de onderzoeken van de OVV en het OM. Ook
het onderzoek naar de besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes
kwam aan de orde. Op 13 november heeft de OVV een schriftelijk verzoek tot
ondersteuning vanuit de CTIVD ingediend bij de ministers van Defensie en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij hebben dit verzoek op 21
november neergelegd bij de CTIVD. De CTIVD heeft op 6 januari de Tweede
Kamer hierover geïnformeerd. De brieven van de Ministers aan de CTIVD staan
op de website van de CTIVD. De brieven van de Onderzoeksraad aan de
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie staan op
de website van de Onderzoeksraad.


Vraag 22

Is de OVV zelfstandig overgegaan tot het onderzoeken van de vluchtroute of
heeft hierover overleg en/of afstemming met de regering plaats gevonden?

Antwoord:

De OVV is een onafhankelijke organisatie, die zelf zijn onderzoeksagenda
bepaalt. De Raad heeft op 18 juli 2014 bekend gemaakt onderzoek te doen
naar de besluitvorming rondom vliegroutes.

Vraag 23

Kunt u deze vragen afzonderlijk en binnen drie weken beantwoorden?

Antwoord:

Ja. 


http://www.nu.nl/politiek/3984957/vliegroutes-oekraine-volgens-kabinet-niet-anders-briefing.html    Het volgende meldt het kabinet in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer:


Het Oekraïens militair toestel vloog op 6,2 kilometer hoogte.
Sommige luchtvaartmaatschappijen vlogen wel (waaronder Air France, Virgin Atlantic en Lufthansa) en andere niet (British Airways, Korean Air) over Oost-Oekraïne. "De briefing van 14 juli, waarin melding werd gemaakt van een neergeschoten Antonov, heeft daarin geen verandering gebracht. Luchtvaartmaatschappijen die over Oost-Oekraïne vlogen zijn dat na 14 juli blijven doen. Luchtvaartmaatschappijen die over Oost-Oekraïne vlogen zijn dat na 14 juli blijven doen.'' 
Briefing
Bij de briefing van 14 juli was ook een diplomaat van de Nederlandse ambassade aanwezig. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken stelde de aanwezige diplomaten, een aantal dagen voor de crash, op de hoogte over de toenemende escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne. Er is niets gezegd over het "dreigingsbeeld'' in het luchtruim in het oosten.
Wel werd er melding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van anti aircraft wapens, omdat eerder die dag een Antonov uit de lucht was geschoten. Het Oekraïens militair toestel vloog op 6,2 kilometer hoogte. Daarna sloot Oekraïne het luchtruim in het oosten beneden de 9,7 kilometer.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie ontvingen een verslag van de bijeenkomst waarna deze verspreid is onder de ministeries van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën en Algemene Zaken.Opmerkelijk genoeg is het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie dat contact onderhoud met de vliegtuigmaatschappijen, niet geïnformeerd.Wat er exact in het verslag van de briefing stond, maakt het kabinet niet bekend. Dat zou de diplomatie schaden, zei premier Rutte.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/02/rutte_weet_waar_de_onderste_steen_ligt.html

- Zo lezen we dat er in de vier maanden voor MH17 maar liefst 11 vliegtuigen en 8 helikopters uit de lucht geknald zijn boven Oost-Oekraïne, maar verderop staat doodleuk dat er "geen informatie bekend was van concrete dreigingen tegen de burgerluchtvaart." [---]

- Daarbij blijkt uit de antwoorden ook nog eens dat de TopGeheime Kiev Notulen (Die Niemand Mag Zien Omdat Er In Staat Dat Nederland Wist Dat Er Groot Geschut In Oost Oekraïne Aanwezig Was) op 14 juli naar de volgende ministeries zijn verzonden: Buitenlandse Zaken (Timmerfrans/Koenders). Defensie (Hennis). Justitie (Opa Ivo). Binnenlandse Zaken (Tapsterk). Financiën (De Dijs). En Algemene Zaken (MinPres Mark). Kortom: heel Den Haag & Mark z'n moeder wist van de dreiging die Kiev openlijk had gecommuniceerd. Heel Den Haag wist dat die Antonov omlaag was gekomen op 14 juli. En heel Den Haag wist dat Oekraïne daarop zelf géén militaire vluchten meer uitvoerde boven het oosten van Oekraïne.

In de antwoorden staat verder dat NAVO-generaal Breedlove "niet specifiek over de veiligheid van het luchtruim, maar breder over de mogelijke betrokkenheid van Rusland bij het conflict in Oost-Oekraïne” had gesproken op 30 juni. Dat is niet waar: Breedlove sprak expliciet over zwaar luchtafweergeschut in de regio, een feit dat tevens uitgebreid gerapporteerd is in de New York Times op 30 juni. De regering probeert dus iets te ontkennen wat al ruim een half jaar publiekelijk bekend was. Kortom: de antwoorden laten zien dat Den Haag wist wat we allemaal al lang weten, maar de regering doet of ze van niks wist omdat omdat ze zogenaamd niet wisten dat ze wisten wat er had kunnen gebeuren, tot het te laat was. Dus dan weet u dat (pdf).


http://joostniemoller.nl/2015/01/schandalig-slecht-onderzoek-scalp-meisje-ligt-gewoon-in-schuur-mh17/#comment-12235

- De AIVD controleert zichzelf in de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD):


hana333[Geen uitwisseling informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten naar haar partners (AiVD) over veiligheid luchtruim.]
Is dit wel zo? 
Wat de CTIVD, de commissie die de rol van de veiligheidsdiensten zou moeten controleren, betreft, ben ik niet zo overtuigd van haar transparantie en onpartijdigheid. Zie bijv.:
https://blog.cyberwar.nl/2015/01/dutch-review-committee-on-the-intelligence-and-security-services-ctivd-establishes-knowledge-network-and-feedback-group/waarin staat te lezen:
 
[Although drafts of secret appendices to oversight reports will not be presented to the experts, and the experts will not be involved in case investigations or hearings of persons, the experts may access documents that have not (yet) been declassified by the relevant Minister. Security screenings at the A level [=highest level for non-officials] will be  carried out in consultation with the AIVD. The names of the persons involved in providing feedback will be announced following the outcome  of the screenings. Not until then, the experts will be involved in investigations.] 

En wie voert die zogenaamde A-level screening uit??? ……Jawel, de AIVD!!!! En zo is het cirkeltje weer rond. Het MH 17 onderzoek is al maanden lang verspilling van geld, tijd, energie en, last but not least, het vertrouwen van de burger.

Modus operandi:

De MH17 kan zijn neergehaald met een surface to air (SAM) missile, een air to air (A2A, AAM) missile of door mitrailleurkogels.

- Het neerhalen met mitrailleurkogels is onwaarschijnlijk omdat de fighter aircraft dan zeer dicht bij de MH17 op 10 km hoogte had moeten komen. Dat kan een SU-25 wel maar dan zou hij op Rostov-radar een tijdlang naast de MH17 moeten zijn waargenomen vóór het neerhalen. En dit is niet gebeurd. Mogelijk heeft een SU-XX wel een A2A afgevuurd.

- Er bestaat echter ook een scenario van een SU-25 die de vallende MH17 onder de 5 km opvangt en daar de reeds losgekomen cockpit onder vuur neemt.

- Naast de A2A blijft nog de BUK over met zijn SAM.  


De Pantsir
Heikneuter28 januari 2015 om 13:45OK, heb eens even naar dat Pantsir-systeem gekeken. Volgens de website heeft die een ‘multiple continuous rod warhead’. Bij een continuous rod zou je inslagtekenen verwachten die eruit zien alsof er in het doel gezaagd of gesneden is. De continuous rod moet je zien als een ring van gekoppelde staven die als een mes door de vliegtuigstructuur heengaat. De BUK heeft een fragmentatiekop en verspreidt kogels (als het ware een schot hagel) en fragmenten van de raket zelf, waardoor je ronde en ruwe inslagen zou krijgen. Dat sluit beter aan bij wat ik tot nu toe heb gezien: ronde inslaggaten op de MH17. De range (20 km) en max. hoogte (15 km) van de Pantsir zou een treffer op 10 km alleen mogelijk maken, als er heel steil omhoog geschoten zou worden. Maakt het iets onwaarschijnlijker net als de SU25 theorie.

Heikneuter28 januari 2015 om 14:34Het mobiele Pantsir-systeem lijkt inderdaad meer toegesneden op dat profiel tot 6-7 km hoogte. Hij heeft ook 2 kanonnen aan boord en is dus bestemd als mobiele bescherming van mobiele landstrijdkrachten. Op korte afstand gebruikt hij die kanonnen en op iets grotere afstand de missiles. Gezien de range en max. hoogte komt 6 tot 7 km in aanmerking. Dat was voldoende voor de antonov, maar het systeem is meer specifiek bedoeld voor tegenstanders zoals de A10 (de tegenhanger van de SU25) en andere grondaanvalsvliegtuigen op lage en middelhoge hoogtes. De BUK blijft de beste optie.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_dependent_surveillance_%E2%80%93_broadcast
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PSR  SSR  ADS-B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TypeIndependent?Cooperative?
Primary surveillance radar (PSR)Yes: surveillance data derived by radarNo: does not depend on aircraft equipment
Secondary surveillance radar (SSR)Yes (except for pressure altitude): aircraft range and azimuth derived by radarYes: requires aircraft to have a working ATCRBS transponder
Automatic dependent surveillance (ADS-B)No: surveillance data provided by aircraftYes: requires aircraft to have working ADS-B function
Source: DO-242A[18]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MOTIEVEN NEERHALEN MH17:

Dit motieven onderzoek heeft voornamelijk betrekking op de aanwezigheid van een BUK-installatie:

BUK TELAR 1 : transporter erector launcher and radar (TELAR) vehicle.
BUK TAR: target acquisition radar (TAR) vehicle.
BUK TEL: transporter erector launcher (TEL) vehicle.
BUK COMMAND VEHICLE.

NB: Een BUK TELAR 1 kan geen transponder uitlezen. 

mvdb 29 januari 2015 om 16:25 .. De radar van de BUK TELAR kan geen ADS/B transponder van een civiel toestel uitlezen. BUKs werden niet gemaakt met de gedachte dat er weleens burgertoestellen in de buurt konden vliegen. . De enige manier voor de crew om te bepalen wat het doel precies is, is de ogen gebruiken. Of via een lijntje met een radarstation, telefoon met Flightradar oid.


Alles over de BUK:

http://www.whathappenedtoflightmh17.com/a-detailed-description-of-the-buk-sa-11-which-could-have-shot-down-mh17/

http://www.whathappenedtoflightmh17.com/a-detailed-description-of-the-buk-sa-11-which-could-have-shot-down-mh17/#prettyPhoto

Solitaire BUK TELAR leidt tot dubbelspionnen:

VERSCHIL SOLITAIRE BUK TELAR met een COMPLETE BUK-INSTALLATIE

Er wordt onderscheiden tussen een solitaire BUK TELAR die in autonomous mode niet kan onderscheiden tussen burger- en militaire vliegtuigen en een volledige BUK-installatie met radar wagen die dat wel kan. 

Daarbij moet worden bedacht dat de solitaire BUK TELAR moet worden aangestuurd door allerhande spotters als bijvoorbeeld Rostov radar. In welk geval een enkele BUK TELAR soms toch nog effectief kan onderscheiden.

Maar er lijken zich in de communicatie van een BUK TELAR met spotters als Rostov radar ook gemakkelijker problemen en vergissingen te kunnen voordoen dan bij een volledige Buk-installatie met BUK TAR radarwagen. Daarom is het verstandig de solitaire BUK TELAR te blijven onderscheiden van een volledig operationele BUK-installatie te velde.

Een BUK TELAR heeft maar een half radar scherm van 120 graden, waardoor hij alleen vliegtuigen ziet die recht voor hem verschijnen. Daarmee leest hij niet de grondsnelheid af maar de radiale snelheid, dat is de snelheid waarmee het vliegtuig naar de BUK toe vliegt. Vliegt hij een rondje om de BUK heen dan is de radiale snelheid nul. Hij onderscheidt ook niet tussen straalvliegtuigen en propeller vliegtuigen. Tenslotte kan de BUK TELAR geen transponders lezen en weet hij daarom niet of hij met een militair (transponder uit) of een burgertoestel (aan) te maken heeft.

Het zal duidelijk zijn dat de schutter in de BUK TELAR vrijwel volledig afhankelijk is van de BUK TAR radarwagen die een kilometer verder op staat. En bij een solitaire BUK is de bemanning volledig afhankelijk van de spotter, dat is degene die hen wijst op een naderend militair toestel. In een dergelijk geval moet men kort en snel de BUK TELAR radar aanzetten om de fighter aircraft te localiseren en de BUK te lanceren, voordat de fighter aircraft de radar van de TELAR onderschept en zelf een raket afvuurt.

Een solitaire BUK TELAR in handen van de separatisten is daarom vragen om moeilijkheden. Alleen wanneer Rostov radar de exacte locatie van de BUK TELAR kent kan hij hem waarschuwen wanneer er een militair vliegtuig recht over de BUK binnen zijn bereik komt. De bemanning van de BUK heeft helemaal geen tijd om na te denken, zet de radar aan en richt de raket gedurende de lancering op het vliegtuig.

Dit alles overziende is het knap wanneer separatisten er toch nog in slaagden om die Antonov naar beneden te halen, als zij dat al gedaan hebben.

Maar wat als Rostov radar niet de spotter is? Dan worden communicatie en gelijkstemming helemaal een hachelijke zaak. Dan zijn amateurspotters ook afhankelijk van telefoon met Flightradar.

Wanneer Oekraïne er dan een dubbelspion tussen schuift, die zogenaamd als spion van de separatisten op de luchtmachtbasis van Oekraïne informatie over vertrekkende militaire vliegtuigen verzamelt en deze vervolgens aan de BUK bemanning doorgeeft, dan ziet de BUK-bemanning een passagiersvliegtuig gemakkelijk ten onrechte aan voor een militair toestel. Wat betekent dat een solitaire BUK TELAR niet lang goed kan gaan.


[Buk Missile System Lethal, But Undiscriminating, Jul 23, 2014 ]
http://aviationweek.com/defense/buk-missile-system-lethal-undiscriminating

With mounting evidence that Malaysia Airlines Flight MH17 was shot down by Ukrainian separatist rebels who believed they were engaging a military aircraft, attention is focusing on the Russian-built Almaz-Antey Buk-M1 ground-based air defense system (GBADS) that destroyed the airliner.[...]

The Buk-M1 (SA-11 Gadfly to NATO) can be used by MINIMALLY TRAINED OPERATORS to deliver a lethal attack, WITHOUT THE SAFEGUARDS BUILT INTO OTHER COMPARABLE GBADS, an Aviation Week analysis shows.[..]

A predecessor or the BUK, the KUB had a serious weakness in that it could engage only one target at a time.[..]In the 1982 Lebanon war, the Israel Defense Force – Air Force launched a wave of decoys (distracting rockets) against Kubs and other GBADS. Once the Kubs locked onto the decoys they were unable to respond to the IDF-AF fighters that appeared next, and were destroyed

The designers of the replacement Buk system had anticipated this problem. In addition to a new radar vehicle – the Phazotron 9S18M, Snow Drift to NATO – they fitted EACH LAUNCH VEHICLE with its own X-band multi-mode radar, under a radome on the front of the rotating launch platform. The vehicle is defined as a transporter/erector/launcher and radar (Telar). Similar to a fighter radar, the Telar radar (known to NATO as Fire Dome) has search, track and illuminator functions and can scan through a 120-deg. arc, independent of the movement of the platform.

This feature may have been a crucial factor in the destruction of MH17. The Fire Dome radar’s main job was to permit simultaneous engagement of more targets – ONE PER TELAR – under control of the battery’s 9S18M Snow Drift [BUK TAR]. But the Soviet military and the designers installed a set of backup modes that would permit the Telars TO DETECT AND ATTACK TARGETS AUTONOMOUSLY, in the event the Snow Drift [BUK TAR] was shut down or destroyed by NATO’s rapidly improving anti-radar missiles. 

The AUTONOMOUS MODES are intended for last-ditch use [the last line of defense]
by the [eventually solitary] Telar operators, not the more highly trained crews in the battery command vehicle [BUK COMMAND VEHICLE]. According to an experienced analyst of Russian-developed radar, the automatic radar modes display targets within range. THE OPERATOR CAN THEN COMMAND THE SYSTEM TO LOCK UP THE TARGET, ILLUMINATE AND SHOOT.

Critically, these backup modes ALSO BYPASS TWO SAFETY FEATURES built into the 9S18M Snow Drift radar [BUK TAR]: a full-function identification FRIEND-OR-FOE (IFF) SYSTEM and NON-COOPERATIVE TARGET RECOGNITION (NCTR) modes. The IFF system uses a separate interrogator located above the main radar antenna and most likely will have been upgraded to current civilian standards.

The 9S18M introduced new NCTR processing technology, according to a 1998 interview with Buk designer Ardalion Rastov. NCTR techniques are closely held, but one of the most basic – jet engine modulation, or the analysis of beats and harmonics in the radar return that are caused by engine fan or compressor blades – should easily discriminate among a 777 with high-bypass turbofans, a turboprop transport or an Su-25 attack fighter. [BUK TELAR DOES NOT DISCRIMINATE BETWEEN JET ENGINES (MH17) AND TURBOPROP ANTONOV-26].

There is no sign of an IFF interrogator (*) on the Buk Telar’s Fire Dome radar or elsewhere on the vehicle. In normal operation, it would not be necessary since the target’s identity would be verified (according to the prevailing rules of engagement) before target data was passed to the Telar. Other GBADS also leave identification TO THE MAIN SEARCH RADAR AND THE COMMAND-AND-CONTROL CENTER [BUK COMMAND VEHICLE.]; HOWEVER, THE LAUNCH UNITS CANNOT ENGAGE AND FIRE WITHOUT CENTRAL GUIDANCE [OF BUK TAR AND BUK COMMAND VEHICLE]. THE BUK COMBINATION OF LETHALITY AND LACK OF IFF/NCTR IS UNIQUE.

(NB. De BUK TELAR heeft een zeer beperkte IFF/NCTR capability.)

De Openbare Verklaring van het leger

Op 15 juli 2014 nadat de Antonov AN-26 de dag er voor door separatisten of Russen vanaf 6,500 meter was neergehaald gaf Oekraïne met een openbare verklaring van het leger aan het luchtruim voor militaire vliegtuigen op 14 juli gesloten te hebben. Tevens verplaatste Oekraïne de burgerluchtvaart naar boven de 9.700 meter. 

En dat was vreemd omdat een BUK wel tot 15 km reikt en er tijdens het diplomatenoverleg de dag ervoor van zwaar afweergeschut sprake was. Dit hadden de Amerikanen op 14 juli uit dit overleg geconcludeerd. En de kleinere Pantsir reikt wel tot 15 km. Waarom dan deze maatregel?

Alleen de openbare verklaring van het leger van 15 juli is bij de luchtvaartmaatschappijen aangekomen. En vanwege de ondergrens voor burgerluchtvaart van 9.700 meter zullen zij hebben geconcludeerd dat het ALLEEN MAAR OM MANPADS KON GAAN. En omdat tegelijkertijd de militaire luchtvaart werd opgeschort waren zij VOL VERTROUWEN dat het neerschieten van vliegtuigen nu achterwege zou blijven.

Maar feitelijk heeft men met deze openbare verklaring van het leger wellicht een val gezet voor burgervliegtuigen. Want het ging waarschijnlijk helemaal niet om manpads en daarom was de cesuur van 9,700 meter volslagen misleidende waanzin.

Wat Oekraïne feitelijk gedaan heeft is een cesuur aanbrengen ten behoeve van separatisten met de burgerluchtvaart boven en militaire luchtvaart onder deze grens. Want het is duidelijk dat separatisten wisten dat Antonov's niet boven de 9,700 meter konden komen. Maar de IL-76 juist weer wel. Vandaar dat alle militaire luchtvaart officieel werd opgeschort.

Wat allemaal betekent dat separatisten concludeerden dat zij alles beneden de 9,700 meter gevoeglijk konden afschieten.

mvdbOp 16 juli, 1 dag voor neerhalen MH17 en 1 dag nadat Oekraiene stelde geen militaire vluchten meer uit te voeren zijn nog 2 Su-25s van de Oekraiense luchtmacht beschoten.http://airheadsfly.com/2014/07/17/ukrainian-su-25-downed-near-russian-border/
Basic Dimension@ mvdb.Dank, dat had ik nodig en dat betekent dat Oekraïne aan de separatisten de ruimte onder de 9700 meter feitelijk had vrijgegeven om vliegtuigen af te schieten . Zet ik erbij.

 OVERVIEW OF AIRCRAFT LOSSES BY HOSTILE FIRE, ARMED FORCES OF UKRAINE
(compiled by Airheadsfly.com based on official sources)
Dat de spotter de MH17 aanzag voor een Antonov is overigens onwaarschijnlijk. MH17 vloog aanzienlijk hoger dan een Antonov en had waarschijnlijk contrails die een Antonov niet heeft. Het is waarschijnlijker dat de spotter MH17 aanzag voor een IL-76 transport toestel. Tenzij de spotter door een dubbelspion van Oekraïne zo maar een burgertoestel kreeg aangereikt.

Hier ziet men hoe de MH17 naar de kritische grens van 9,700 meter wordt geleid:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/mh17/23022241/__MH17_vloog_lager_dan_gepland__.html[[,,Vlucht MH17 zou daar volgens het vluchtplan op 11 km hoogte vliegen (flight level 350), maar kreeg van de Oekraïense luchtverkeersleiding een vlieghoogte van 10 km toegewezen (flight level 330). Deze wijziging in vlieghoogte had een operationele achtergrond: zo was voldoende afstand geborgd tussen vlucht MH17 en een ander toestel dat al op 11km hoogte vloog.''De minimale vlieghoogte in het gebied was door Eurocontrol op dat moment gesteld op 9,7 kilometer (32.000 voet). Eurocontrol had geen advies gegeven om het luchtruim boven het oosten van Oekraïne te mijden.]]
Anderen menen dat het toestel nog te zwaar was om te stijgen:
ATC (Dnipro Radar) had MH17 gevraagd of men hoger wilde gaan vliegen in overeenstemming met het vluchtplan. De piloot heeft hierop negatief geantwoord. Waarschijnlijk was het toestel nog te zwaar. 
mvdbHet vliegplan ingediend voor MH17 gaf aan dat er op FL330 zou worden gevlogen boven Polen. Pas boven centraal Oekraiene zou MH17 volgens plan naar FL350 klimmen. Dnipropetrovs’k verkeersleiding vroeg ook aan MH17 of deze wilde klimmen naar FL350 volgens flight plan. De piloot van MH17 heeft dat aanbod afgewezen..Er is dus geen sprake van onduidelijkheid. MH17 is niet afgeweken van vluchthoogte en zeker niet door ATC verzocht om te dalen.
mvdb 27 januari 2015 om 15:58 Voor de volledigheid het vluchtplan van MH17 :
Waar F330 staat betekent dat er flightlevel 330 (33,000 voet) is aangevraagd. PEKIT is een waypoint en daar zou MH17 naar FL350 gaan. PEKIT ligt in centraal Oekraiene.
http://opennav.com/waypoint/UA/PEKIT
(FPL-MAS17-IS
-B772/H-SDFGHIJ3J5M1RWXY/LB1D1
-EHAM1000
-N0490F310 ARNEM UL620 SUVOX UZ713 OSN UL980 MOBSA DCT POVEL DCT SUI L980 UTOLU/N0490F330 L980 LDZ M70 BEMBI L980 PEKIT/N0480F350 L980 TAMAK/N0480F350 A87 TIROM/N0490F350 A87 MAMED B449 RANAH L750 ZB G201 BI DCT MURLI DCT TIGER/N0490F370 L333 KKJ L759 PUT R325 VIH A464 DAKUS DCT
-WMKK1137 WMSA WMKP
-EET/EDGG0017 EDWW0023 EDUU0036 EPWW0052 UKLV0135 UKBV0153 UKDV0225 URRV0255 UATT0347 UTAK0411 UTAA0432 UTAV0507 OAKX0518 OPLR0601 OPKR0616 VIDF0631 VABF0725 VECF0747 VYYF0926 VOMF0930 VTBB1013 WMFC1051 REG/9MMRD PBN/A1B1C1D1L1O1S2 SEL/QREJ DOF/140717 RMK/ACASII EQUIPPED)

Hoe dan ook bleef zij op 10 km hangen vlak bij de grens des doods van 9700 meter. Het ATC had de MH17 natuurlijk onmiddellijk van Donetsk weg moeten leiden in plaats van haar rechtstreeks over de BUK te laten vliegen vanwege omliggende vliegtuigen.

Naast een hoogte correctie was er ook van een koerscorrectie sprake:
http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/700/8b685254bd8bprem-rapport-mh-17-nl-interactief2.pdf[Na telefonische verificatie (TEL, via het Engels vertaald uit het Russisch) met Rostov Control (RST, Rusland) werd vlucht MH17 om 13.19:49 uur geklaard om door te vliegen via navigatiepunt RND, hetgeen werd bevestigd door de bemanning. Om 13.20:00 uur klaarde Dnipro vlucht MH17 om na het passeren van RND rechtstreeks naar navigatiepunt TIKNA te vliegen; deze routeklaring werd niet teruggelezen door de bemanning. Vanaf dat moment tot ongeveer 13.35:50 uur heeft Dnipro Radar vlucht MH17 diverse keren opgeroepen, maar er werd geen antwoord ontvangen].

Dit is duidelijk niet de zware koerscorrectie van (0:45/1.22) naar rechts die de MH17 recht op de BUK aanstuurt: https://www.youtube.com/watch?v=hh06SqVx_1Q
Mogelijk is dit een correctie op de eerdere koerscorrectie naar links:
mvdb: Verder was er een kleine afwijking naar het noorden vanwege weersomstandigheden. Iets van 14 km noordelijker dan het midden van de airway. Ook zonder deze koerswijziging was MH17 binnen bereik van de BUK.Of deze nu ten noorden of ten zuiden van Snizhne heeft gestaan.
Nu hing het alleen nog maar van amateurspotters af inhoeverre zij het verschil zagen tussen de voorgeschreven 11 km hoogte voor burgervliegtuigen en de 9,700 meter of minder die zij als voor militaire vliegtuigen opvatten.

En door de arbitraire meetfout in de hoogte schatting van de spotter oordeelde deze mogelijk dat de MH17 een Antonov of nog beter een IL-76 transport toestel moest zijn - hij maakte dus een enorme inschattingsfout - en zo kon de schutter op de BUK later vertwijfeld uitroepen: Maar burgervliegtuigen zouden daar (beneden de 9,700 meter) toch niet vliegen?

Natuurlijk wordt een dergelijke vergissing eerder gemaakt wanneer de spotter juist een militair toestel verwacht.


De foutenmarge van de spotter bij de vlieghoogte van de MH17

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23596452/__Oekraine_stopte_zelf_wel__.html
[[Het Oekraïense leger heeft 3 dagen voor de MH17-ramp besloten voorlopig niet meer met militaire toestellen over Oost-Oekraïne te vliegen. Dat werd te riskant gevonden na het neerhalen van een Antonov-toestel op 6,5 kilometer hoogte. Dat blijkt uit een openbare verklaring van het leger op 15 juli 2014. Oekraïne sloot tevens het luchtruim tot 9,7 kilometer, maar liet het daarboven open. 3 dagen na dit besluit werd MH17 neergeschoten. Dat gebeurde naar alle waarschijnlijkheid met een Buk-raketinstallatie. Tijdens een diplomatenbijeenkomst op 14 juli is dergelijk luchtafweergeschut genoemd. Op die bijeenkomst werd zwaar afweergeschut of een ander vliegtuig genoemd als enige mogelijke oorzaken van het neerhalen van de Antonov. Bij de meeting was ook de Nederlandse viceambassadeur aanwezig.]]

Rostov radar kan de OVV melden of zij boven Oost-Oekraïne van 14 tm 17 juli nog militaire objecten heeft waargenomen die alleen op haar primary surveillance radar te zien waren. Of militaire toestellen met de transponder aan. Dat mag dus niet gebeurd zijn.

Ook kan Rostov melden of er zich in die periode toestellen onder de 9,7 km hebben bevonden. Dat mag ook niet gebeurd zijn.

Zou de legerorder van Oekraïne van het stoppen van militaire vluchten op juistheid berusten dan zal dit ook bij de separatisten bekend zijn geweest.
Separatisten wisten daarom dat burgervliegtuigen boven de 9,7 km vlogen en dat er verder geen militaire vliegtuigen meer vlogen.

De vraag is dus inhoeverre Oekraïne zich aan haar eigen order heeft gehouden en of zij de separatisten slechts op het verkeerde been heeft willen zetten.

Het gaat er daarom niet om wat Oekraïne als veilige vlieghoogte oordeelde, maar welke scheiding zij zelf tussen burgerluchtvaart en militaire luchtvaart aanbracht.


MH17 vloog op 10 km:


NB: De laatste radioboodschap van de bemanning begon om 13.19:56 uur en eindigde op 13.19:59 uur. De daarop volgende radioboodschap van Dnjepropetrovsk begon om 13.20.00 uur en eindigde op 13.20:05 uur onbeantwoord.

Hieronder ziet men hoe de MH17 naar de kritische grens van 9,700 meter wordt geleid:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/mh17/23022241/__MH17_vloog_lager_dan_gepland__.html[[,,Vlucht MH17 zou daar volgens het vluchtplan op 11 km hoogte vliegen (flight level 350), maar kreeg van de Oekraïense luchtverkeersleiding een vlieghoogte van 10 km toegewezen (flight level 330). Deze wijziging in vlieghoogte had een operationele achtergrond: zo was voldoende afstand geborgd tussen vlucht MH17 en een ander toestel dat al op 11km hoogte vloog.''De minimale vlieghoogte in het gebied was door Eurocontrol op dat moment gesteld op 9,7 kilometer (32.000 voet). Eurocontrol had geen advies gegeven om het luchtruim boven het oosten van Oekraïne te mijden.]]

Anderen menen weer dat het toestel nog te zwaar was om tot 11 km te stijgen:
ATC (Dnipro Radar) had MH17 gevraagd of men hoger wilde gaan vliegen in overeenstemming met het vluchtplan. De piloot heeft hierop negatief geantwoord. Waarschijnlijk was het toestel nog te zwaar. 
mvdb27 januari 2015 om 13:16Het vliegplan ingediend voor MH17 gaf aan dat er op FL330 zou worden gevlogen boven Polen. Pas boven centraal Oekraiene zou MH17 volgens plan naar FL350 klimmen. Dnipropetrovsk verkeersleiding vroeg ook aan MH17 of deze wilde klimmen naar FL350 volgens flight plan. De piloot van MH17 heeft dat aanbod afgewezen. . Er is dus geen sprake van onduidelijkheid. MH17 is niet afgeweken van vluchthoogte en zeker niet door ATC verzocht om te dalen. 
Hoe dan ook was het vreemd dat de MH17 maar 300 meter boven de gevarenzone van 9700 meter vloog. En misschien waren de spotters wel op de hoogte van het vluchtplan van de MH17 op 11 km. Op 10 km kon het daarom de MH17 niet meer zijn maar mogelijk wel een IL-76 transport toestel. Tenzij zij telefoon met Flightradar hadden.


Bedenk nu dat MH17 naast een hoogtecorrectie ook nog een koerscorrectie kreeg opgelegd die mogelijk standaard was maar waardoor zij wel exact over de BUK-TELAR heen vloog. Het betreft een eerdere correctie dan deze uit het OVV rapport:

http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/700/8b685254bd8bprem-rapport-mh-17-nl-interactief2.pdf
[Na telefonische verificatie (TEL, via het Engels vertaald uit het Russisch) met Rostov Control (RST, Rusland) werd vlucht MH17 om 13.19:49 uur geklaard om door te vliegen via navigatiepunt RND, hetgeen werd bevestigd door de bemanning. Om 13.20:00 uur klaarde Dnipro vlucht MH17 om na het passeren van RND rechtstreeks naar navigatiepunt TIKNA te vliegen; deze routeklaring werd niet teruggelezen door de bemanning. Vanaf dat moment tot ongeveer 13.35:50 uur heeft Dnipro Radar vlucht MH17 diverse keren opgeroepen, maar er werd geen antwoord ontvangen].
OV V: [Om 13.20 uur bedroeg de afstand tussen MH17 en het dichtstbijzijnde van de drie andere vliegtuigen ongeveer dertig kilometer.] 
Het is duidelijk dat de zware koerscorrectie op (0:45) die recht op de BUK TELAR aanstuurt al veel eerder werd gegeven: - https://www.youtube.com/watch?v=hh06SqVx_1Q


De arbitraire veiligheidsgrens

- Nadere beschouwing leert dat de eerder neergehaalde Antonov AN-26 zelf vliegt op 7,500 meter maximum hoogte (WIKI: Antonov AN-26 Service ceiling: 7,500 m (24,600 ft)), en dat Oekraïne hier kennelijk een marge van ongeveer 2 km bovenop heeft gelegd, dus 7,5 + 2,0 = 9,5 km = 9,7 km. 

Maar 2 Antonovs An-30 (WIKI: Service ceiling: 8,300m (27,230 ft)) waren ook al neergeschoten:
[[WIKI: On 22 April 2014, a Ukrainian An-30 was hit by small arms fire while on a surveillance mission over the town of Sloviansk in Eastern Ukraine, which was being held by pro-Russian separatists. The plane landed safely with minor damage.[8] On 6 June 2014, a Ukrainian An-30B was shot down near the city of Slavyansk in eastern Ukraine, reportedly by a MANPADS fired by local separatists. [9]]].
Dus dat wordt voor de Antonov An-30: 9,700 - 8,300 meter = 1,400 meter veiligheidsmarge.

Dus het gaat hier voor de MH17 om 10 km - 8,3 km om 1,7 km afstand van de absolute gevarenzone van de An-30. Maar psychologisch berekend om 10 km - 9,7 km = 300 meter die de MH17 van de dood scheidde.

Voor de IL-76 wordt dit service ceiling: 13,000 m (42,700 ft).  Veiligheidsmarge = 0. 

Dat werd door Kiev kennelijk als te onveilig beoordeeld en daarom werd de verplichte vlieghoogte voor burgervliegtuigen naar 11 km opgehoogd. En dat was zeker niet voor niets omdat men wel wist dat spotters er ook maar een slag naar sloegen. En daar gaat het dus om: wat was de foutenmarge van de spotter bij 9,7 km? Was die 500 meter? 9,7 +/- 0,5 dan zat de MH17 al in de val.

Wij weten dat de alleged schutter op de BUK TELAR op You Tube sprak van een Antonov alvorens hij wist dat het de MH17 betrof. Hij zei ook dat de burgerluchtvaart gesloten was. Dat was niet waar, juist de militaire luchtvaart was gesloten.

Maar...bedoelde hij soms te zeggen dat de burgerluchtvaart beneden 9,7 km gesloten was? En doelde hij misschien op een AN-30 of zelfs op een IL-76? En wat was zijn foutenmarge rond 9,700 meter?

De spotter hoefde burgervliegtuigen beneden de 9,7 km dus niet meer te verwachten. Hij wist van de dubbelspion in dit scenario dat er een militair vliegtuig aankwam en hij had een grote foutenmarge in zijn waarneming. 

Wat betekent dat de MH17 door de te lage hoogte wellicht binnen de foutenmarge van de spotter op 9,700 meter was gekomen, die daarop ten onrechte besloot dat het hier ook inderdaad om een militaire Antonov of IL-76 moest gaan. Tenzij hij over telefoon met Flightradar beschikte.

Het zou dan een combinatie van twee factoren moeten zijn geweest: De spotter verwachte een militair vliegtuig en zag inderdaad een toestel dat lager vloog dan gebruikelijk voor burgervliegtuigen (10 ipv 11 km). Maar beide argumenten zijn op zich natuurlijk onvoldoende om tot een militair vliegtuig te besluiten.


OEKRAÏNE:


Dilemma Oekraïne:


- Bij het aantreffen van alleen maar manpads met een bereik tot 6,5 km  (3,5 km) werd de burgerluchtvaart naar boven de 10 km grens in veiligheid gebracht (14 juli). Maar een SAM die 6,5 km haalt komt ook wel tot 15 km hoog, dus dat was een onbegrijpelijke beslissing. En een Pantsir haalt 15 km. Maar volgens de piloot was het een A2A.

- Bij het eventueel aantreffen van een solitaire BUK TELAR die tot 15 km hoogte reikt, konden separatisten nog niet onderscheiden tussen militaire en burgerluchtvaart. Aan spotters met verrekijkers en slechte intelligence hadden de separatisten niets omdat dan gemakkelijk een burgervliegtuig getroffen kon worden. Ook telefoons met Flightradar zijn weinig betrouwbaar. Maar ook in dat geval had de burgerluchtvaart natuurlijk onmiddellijk verboden moeten worden. Zou Oekraïne in dat geval het risico genomen hebben om de burgerluchtvaart te gijzelen voor haar militaire vloot? 

- Zij moest dan wel het BUK TELAR bezit van de separatisten geheim houden voor de luchtvaartmaatschappijen (vraag: was de BUK TELAR vóór 17 juli soms al bekend bij Oekraïne?). (Ja, de Pantsir)

- Ingeval van een volledige BUK-eenheid met BUK TAR radar wagen zouden de separatisten wel degelijk kunnen onderscheiden tussen militaire- en burgerluchtvaart en viel de bescherming van haar militaire vloot volledig weg. Ook dan moest de burgerluchtvaart natuurlijk verboden worden.

http://www.ad.nl/ad/nl/31544/Rampvlucht-MH17/article/detail/3834771/2015/01/22/Diplomaten-wisten-voor-ramp-MH-17-al-van-zwaar-geschut.dhtml
[Kiev doelt hiermee op de Russen of hun zwaardere wapensystemen. Minister Klimkin voegt er iets aan toe. Hij zegt dat 'dat het toestel [Antonov, BD] vloog op een hoogte van 6500 meter, en alleen geraakt kan zijn door luchtafweergeschut of een ander toestel.']. 

- Maar in theorie liep de burgerluchtvaart bij een volledige BUK-eenheid juist minder gevaar omdat daarvan de BUK TAR radar wagen de transponders wel kan aflezen. En dan schoten de separatisten de Oekraïense militaire vliegtuigen dus gewoon tussen de burgerluchtvliegtuigen vandaan. In welk geval de burgerluchtvaart theoretisch niet verboden had hoeven worden.

- Theoretisch liepen burgervliegtuigen daarom het meeste gevaar bij een solitaire BUK TELAR (zonder Rostov radar) en was Oekraïne relatief veilig. Maar bij een volledige BUK eenheid was de burgerluchtvaart in theorie weer redelijk veilig en liep Oekraïne alle gevaar.

- Dit alles is belangrijk omdat er een voordeel gelegen is in het meegeven van een solitaire BUK Telar, zonder BUK TAR radar wagen.

- Maar dit voordeel gold alleen de Russen die de supervisie over hun BUK TELAR wilden behouden en vanuit Rostov de separatisten dan precies konden zeggen welke de militaire vliegtuigen waren. Separatisten handelden daarom mogelijk alleen in opdracht.

- Het voordeel gold wel de separatisten wanneer zij per ongeluk een burgervliegtuig wilden neerschieten.

- Hetgeen uiteindelijk betekent dat voor Oekraïne een solitaire BUK TELAR aangevuld met Rostov radar min of meer gelijk stond aan een complete BUK-installatie die mogelijk ook de Antonov op 6,5 km hoogte uit de burgervliegtuigen viste. (Maar dat was dus de Pantsir).Geen motief:


– Oekraïne had geen motief om de MH17 neer te halen omdat het boven Donetsk juist de internationale burgerluchtvaart gijzelde. Dit om op grote hoogte en onder dekking van burgervliegtuigen met haar eigen militaire Antonov transporttoestellen en straaljagers over Donetsk te kunnen vliegen. (Maar de militaire luchtvaart was juist op 15 juli opgeschort.)

- Maar die dekking bestond alleen bij aanwezigheid van de solitaire BUK Telar 1 die niet over een radar beschikt om tussen militaire- en burgerluchvaart te onderscheiden, en dus geen transponders uit kan lezen.

– Het enkel en alleen om politieke redenen neerschieten van een burgervliegtuig zou daarom voor Oekraïne - bij slechts de aanwezigheid van een solitaire BUK TELAR - het begin van het verlies van Donetsk betekenen. Want daarna werd de burgerluchtvaart verboden en waren militaire vliegtuigen boven Donetsk vogelvrij.

– Oekraïne had in de situatie van een solitaire BUK TELAR dus geen belang bij het neerhalen van de MH17 door een BUK (SAM), of een A2A (AAM) van een SU-XX of een MIG-29.

- Dit alles, behalve wanneer een solitaire BUK TELAR door Rostov radar werd aangestuurd.


Wel motief:


– Oekraïne had wel een motief indien de separatisten in Donetsk reeds sinds half juni 2014 of later en wel vóór 17 juli de beschikking hadden over een volledige BUK-installatie waarmee zij effectief konden onderscheiden tussen leger- en burgertoestellen en dat mogelijk ook al hadden aangetoond. 

- In dat geval was de gijzeling van burgervliegtuigen zinloos en kon Oekraïne de separatisten alleen nog een diplomatieke mokerslag uitdelen door het zelf neerhalen van de MH17, voordat het burgerluchtruim gesloten zou moeten worden.


http://www.ad.nl/ad/nl/31544/Rampvlucht-MH17/article/detail/3834771/2015/01/22/Diplomaten-wisten-voor-ramp-MH-17-al-van-zwaar-geschut.dhtml
[Kiev doelt hiermee op de Russen of hun zwaardere wapensystemen. Minister Klimkin voegt er iets aan toe. Hij zegt dat 'dat het toestel [Antonov, BD] vloog op een hoogte van 6500 meter, en alleen geraakt kan zijn door luchtafweergeschut of een ander toestel.']. 


- Oekraïne had ook een motief indien zij alleen maar in de veronderstelling verkeerde dat separatisten over een BUK TAR radar wagen beschikten. De Russen zouden dergelijke satelliet informatie hebben kunnen afgegeven. De Amerikanen hadden daar geen belang bij vanwege de gijzeling van de burgerluchtvaart.

- Daarnaast kon Oekraïne wel begrijpen dat Rostov radar de spotter van de BUK TELAR in Donetsk was.

Maar ook Pantsirs AAM die tot 15 km reiken aangevuld met goede spotters die onderscheiden tussen militaire- en burgerluchtvaart gaven een motief om een burgertoestel neer te schieten.

– Een ander motief zou zijn om een Russisch spionage vliegtuig in Oekraïns luchtruim neer te halen waar per ongeluk de MH17 werd getroffen (Voloshin). Dit laatste lijkt echter onwaarschijnlijk. Oekraïne kon de MAS17 of de MAC17 duidelijk op haar radar waarnemen. Wat ook betekent dat een vergissing met het vliegtuig van Poetin uitgesloten is.

- Onder alle omstandigheden moet een burgervliegtuig het doel van de aanslag zijn geweest. Oekraïne (en Rostov) kenden de identiteit van MAC17 en Oekraïne wist die daarom ook van het toestel van Poetin te onderscheiden. 

- Maar door het dubbelspion scenario van Kiev kan de MH17 voor militair object zijn aangezien door de separatisten (zie boven).

- Een zeer ver verwijderd motief zou kunnen zijn dat Oekraïne bewust op een oorlog met Rusland aanstuurt omdat zij de verzekering van de NATO heeft gekregen voor militaire bijstand. Van de zijde van de VS zou het dan gaan om de rijke schaliegasvelden in Oekraïne. Vooralsnog een twijfelachtig motief. Ook spelen belangen van Monsanto mogelijk een rol.

http://ourlandourbusiness.org/wp-content/uploads/2014/07/OurBiz_Brief_Ukraine.pdf

- Een nog verder verwijderd motief zou kunnen zijn om door het opvoeren van de spanning op het grensgebied tussen beide machtsblokken tot een derde wereldoorlog te komen. Alhoewel dit op het eerste gezicht absurd lijkt moet met alles rekening worden gehouden.

http://www.veteranstoday.com/2015/01/18/neo-mh17-disappears-from-headlines-as-anti-russian-agenda-falters/
http://www.globalresearch.ca/the-eurasian-chessboard-brzezinski-mapped-out-the-battle-for-ukraine-in-1997/5373707


Separatisten scenario met Oekraïne als spotter:


Deel 1.

- Hierin nemen wij aan dat de separatist de waarheid sprak toen hij twitterde dat hij een Antonov had neergeschoten waar het in werkelijkheid de MH17 betrof.

- Zelf beschikte de schutter niet over eigen informatie omdat uit de radar van de 
BUK TELAR niet valt op te maken of het een Antonov op 6,5 km of een burgertoestel op 10 km betreft. En ingeval hij dat wel op kon maken wist hij dat het geen Antonov kon zijn. (NB: Een BUK TELAR kan geen transponder uitlezen.)

- Wat betekent dat de schutter op eigen initiatief handelde dan wel de orders van een spotter uitvoerde die zelf een vliegtuig aan zag komen (?) of expres misleidende informatie gaf als dubbelspion van het Oekraïense leger. Hij zette de schutter op het verkeerde been en deed de MH17 als Antonov voorkomen.

Deel 2.

- Dit gedeelte is alleen voor de aansluiting op mogelijke kogelinslagen.
Kiev stuurde tegelijkertijd Voloshin met een SU-25 weg met twee A2A raketten en met mitrailleurkogels. Voloshin fungeerde als achtervang voor het geval de MH17 als aangeschoten eend nog door zou vliegen. Hij zorgde er wel voor beneden het primary radar van 5 km van Rostov te blijven en ving de wrakstukken van de MH17 op waarna hij de cockpit doorzeefde en een vleugel raakte.Conclusie Oekraïne:


- Oekraïne is zeer schuldig aan de uitlokking van oorlogsmisdaden door voorwaardelijk opzet met kansbewustzijn. Na het neerschieten van de Antonov op 6,5 km hoogte had het luchtruim voor de burgerluchtvaart volledig gesloten moeten zijn.

- Bij aanwezigheid van slechts een solitaire BUK TELAR bij de separatisten wordt er door Oekraïne geen enkele actie tegen een burgervliegtuig ondernomen.

- Maar bij het aantreffen of vermoeden van een volledige BUK-eenheid zou Oekraïne in de verleiding kunnen zijn gekomen om een burgervliegtuig neer te halen omdat zij dan met de rug tegen de muur stond. Dan wel bij het vermoeden van een BUK TELAR of van Pantsirs die door Rostov werden aangestuurd. 
http://www.ad.nl/ad/nl/31544/Rampvlucht-MH17/article/detail/3834771/2015/01/22/Diplomaten-wisten-voor-ramp-MH-17-al-van-zwaar-geschut.dhtml
[Kiev doelt hiermee op de Russen of hun zwaardere wapensystemen. Minister Klimkin voegt er iets aan toe. Hij zegt dat 'dat het toestel [Antonov, BD] vloog op een hoogte van 6500 meter, en alleen geraakt kan zijn door luchtafweergeschut of een ander toestel.']. 
- In dat geval was de gijzeling van burgervliegtuigen zinloos en kon Oekraïne de separatisten alleen nog een diplomatieke mokerslag uitdelen door het zelf neerhalen van de MH17, voordat het burgerluchtruim gesloten zou moeten worden.

- De schutter op de BUK kan door een dubbelspion van Oekraïne misleid zijn de MH17 in plaats van een Antonov met een solitaire BUK tehebben neergeschoten.

- Het mislukte pogen om een Russisch spionage vliegtuig neer te halen en zich daarbij in de MH17 te vergissen lijkt onwaarschijnlijk. Oekraïne kon de MAS17 of de MAC17 duidelijk op haar radar waarnemen.

Zeer ver

1) een marionettenregering die door de VS in Oekraïne werd geparachuteerd om de schaliegas winning te exploiteren of de belangen van Monsanto te behartigen of
2) een vanuit de VS georkestreerde proxi-oorlog die tot de derde wereldoorlog moet leiden.

- Zeer wel mogelijk is dat Oekraïne een dubbelspion heeft gebruikt, die zogenaamd als spion van de separatisten op de luchtmachtbasis van Oekraïne informatie over vertrekkende militaire vliegtuigen verzamelde en deze vervolgens aan de BUK bemanning doorspeelde, waarop de BUK-bemanning de MH17 gemakkelijk en ten onrechte voor een militair toestel aanzag.
SEPARATISTEN:


Dilemma separatisten:


- Met alleen een BUK TELAR konden de separatisten niet onderscheiden tussen militaire en burgerluchtvaart. Zij hadden zeer waarschijnlijk ook geen intelligence over militaire vliegbewegingen. Dus met het lukraak gebruiken van een BUK TELAR zouden zij de wereld tarten en al hun goodwill verspelen. 

Dit alles tenzij Rostov hun spotter was.

- Maar het neerschieten van zomaar een burgertoestel zou de burgerluchtvaart boven Donetsk wel direct onmogelijk maken en Oekraïne feitelijk ontwapenen. Daarna zouden volledige BUK-installaties zelfs overbodig zijn, omdat vervolgens alleen nog maar Oekraïense militaire toestellen uit de lucht geschoten konden worden.

- Het is de afweging tussen tienduizenden nog af te slachten inwoners van Donetsk met luchtbombardementen van Oekraïne, tegen de prijs van maar enkele honderden volstrekt onschuldige buitenstaanders. Maar de eigen inwoners waren dus ook onschuldig.

- En juist met de BUK TELAR konden de separatisten iets doen wat met een complete BUK-installatie volslagen onmogelijk was. Zij konden voorwenden met een fles wodka in de hand per ongeluk een burgertoestel uit de lucht te schieten, waar zij meenden een militair vliegtuig van Oekraïne in het vizier te hebben. Dit onder de falsehood: maar er vlogen daar toch geen burgertoestellen? (Bellingcat: Andrej Purgin).

- Wat betekent dat de separatisten ook best op eigen houtje en tegen de instructies van Rostov in een burgervliegtuig kunnen hebben neergehaald.

- Wat hiertegen pleit is het tijdsmoment. Separatisten of Russen hadden juist op 14 juli zo succesvol de Antonov AN-26 gescheiden van burgervliegtuigen en dan zouden zij dat drie dagen later volledig verpesten door expres een burgervliegtuig neer te halen. En dat terwijl de legerleiding had afgekondigd dat het militaire verkeer was opgeschort. Dat lijkt volstrekt onlogisch.Wel motief:


– Het neerschieten van slechts één enkel burgertoestel zou al de sluiting van het luchtruim boven Donetsk betekenen en het einde van het militaire overwicht van Oekraïne. Dat zou op termijn tienduizenden onschuldige burgers van Donetsk het leven sparen. Complete BUK-systemen zouden daarna onnodig zijn en Donetsk zou zich losmaken van Oekraïne. Wat hiertegen pleit is het tijdsmoment.

– Het per ongeluk neerhalen van een burgertoestel door de separatisten moet als vrijwel uitgesloten worden beschouwd (Bellingcat: Andrej Purgin). Chemtrails en simpele verrekijkers wezen op ongeveer 70 burgertoestellen per dag hoog in de lucht. Voorts was nergens afgekondigd dat het luchtruim boven Donetsk voor de burgerluchtvaart gesloten was. Er waren met de MH17 nog drie andere burgertoestellen zeer hoog in de lucht. Integendeel was de militaire luchtvaart juist opgeschort.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/23596452/__Oekraine_stopte_zelf_wel__.html
[[Het Oekraïense leger heeft 3 dagen voor de MH17-ramp besloten voorlopig niet meer met militaire toestellen over Oost-Oekraïne te vliegen. Dat werd te riskant gevonden na het neerhalen van een Antonov-toestel op 6,5 kilometer hoogte. Dat blijkt uit een openbare verklaring van het leger op 15 juli 2014.Oekraïne sloot tevens het luchtruim tot 9,7 kilometer, maar liet het daarboven open. 3 dagen na dit besluit werd MH17 neergeschoten. Dat gebeurde naar alle waarschijnlijkheid met een Buk-raketinstallatie.]]
- Zou de legerorder van Oekraïne van het stoppen van militaire vluchten op juistheid berusten dan zal dit ook bij de separatisten bekend zijn geweest.Separatisten wisten daarom dat burgervliegtuigen boven de 9,7 km vlogen en dat er verder geen militaire vliegtuigen meer vlogen.

– Het neerhalen van de MH17 is ook met een BUK TELAR een gecompliceerde zaak die niet op toeval kan berusten. Zo moest de MH17 20 seconden worden aangestraald voordat de raket de radar overnam. Wel kan hiertoe een automatische knop worden ingedrukt, maar toch. Wat betekent dat ingeval de separatisten dit hebben gedaan dit als volkomen opzettelijk moet worden aangemerkt. Dit tenzij zij misleid zijn door een dubbelspion van Kiev.

- De radar in de BUK TELAR is een schijf waarop alleen de radiale snelheid afleesbaar is en dat is de snelheid waarop een vliegtuig naar de BUK toevliegt. Vliegt hij in een rondje rond de BUK dan is de radiale snelheid nul. Dus alleen wanneer men laag en naar de BUK toe vliegt slaat de radiale snelheid op tilt.

De separatisten konden met de BUK TELAR de grondsnelheid weliswaar niet uitlezen maar aan de traagheid op hun radar konden zij wel degelijk zien dat de MH17 zeer hoog zat en bepaald geen SU-27 of MIG-29 was die een directe aanval op de BUK zou inzetten. Want dan zou de radiale snelheid enorm zijn opgelopen. En dat kan beslist niet gebeurd zijn. Er was daarom geen enkele reden voor paniek bij de BUK-bemanning.

- Daarnaast zou een vergissing ook zijn uitgesloten wanneer de separatisten sinds juni 2014 daadwerkelijk over een complete BUK-installatie met volgwagens zouden hebben beschikt, waardoor zij effectief konden onderscheiden tussen leger- en burgervliegtuigen.

- Dit alles behalve wanneer de spotter van de separatisten een dubbelspion van Kiev was die de MH17 als militair object voordroeg. Conclusie Separatisten:


- Separatisten hadden een buitengewoon sterk motief om de MH17 neer te schieten, omdat het luchtruim boven Donetsk dan van hen werd wat op termijn tienduizenden burgerdoden zou besparen. Maar zij meenden dit voor het voetlicht van de wereldgeschiedenis alleen te kunnen verantwoorden wanneer zij slechts over een solitaire en kreupele BUK TELAR beschikten, niet waren opgeleid, onintelligent en aan de drank. Maar dit klopt niet want de militaire luchtvaart was zojuist op de 15e juli gesloten. Er waren dus alleen maar burgertoestellen in de lucht. Zij zouden kunnen veinzen dit alles niet geweten te hebben.

- Wat hiertegen pleit is het tijdsmoment. Separatisten of Russen hadden juist op 14 juli zo succesvol de Antonov AN-26 gescheiden van burgervliegtuigen en dan zouden zij dat drie dagen later volledig verpesten door expres een burgervliegtuig neer te halen. Terwijl de militaire luchtvaar boven Donetsk net gesloten was. Dat lijkt volstrekt onlogisch.

- Het motief was er misschien wel maar het moment was volstrekt verkeerd gekozen en daarom kunnen wij de separatisten geen motief toekennen om een burgervliegtuig juist op dat moment neer te halen.
RUSLAND:


Dilemma Rusland:


- Rusland kon vanaf haar eigen grondgebied best een burgertoestel boven Donetsk neerhalen. Maar daardoor zou zij enorme diplomatieke en economische schade leiden. Maar als zij de separatisten nu alleen een BUK TELAR meegaf dan zouden die daarmee schijnbaar een burgertoestel neerhalen, wat Rusland ongezien de gelegenheid gaf om zelf een A2A (AAM) of BUK (SAM) af te vuren aan de rand van Donetsk. De door wodka benevelde en ondeskundige separatisten hadden dan per vergissing en in hun domheid een burgertoestel neergehaald omdat zij geen radarwagen hadden om transponders uit te lezen en ook niet wisten dat er nog burgerluchtvaart gaande was  (Bellingcat: Andrej Purgin).

Persconferentie Rusland over MH17: Russians see Ukraine fighter aircraft:

https://www.youtube.com/watch?v=4bNPInuSqfs
A supporter declares the Ukraine fighter aircraft:
https://www.youtube.com/watch?v=kQ84OmPprJM
Expert says: Russian radar does not show a Ukraine fighter aircraft:
http://www.whathappenedtoflightmh17.com/russian-radar-does-not-show-any-ukraine-fighter-aircraft/
Op 1:05 maakt de fighter aircraft zich los van de wrakstukken:
https://www.youtube.com/watch?v=it1qxP9sxqA

En moet dan gauw beneden de 5 km duiken om aan primary surveillance radar te ontsnappen. Wel, het kan met een A2A maar dan alleen vanaf 5 km, want vóór de crash was er nog geen fighter aircraft op primary radar te zien. Wat betekent dat we de mitrailleur wel kunnen vergeten .

- Er bestaat echter ook een scenario van een SU-25 die de vallende MH17 onder de 5 km opvangt en daar de reeds losgekomen cockpit onder vuur neemt.Wel motief:


– Kennis over welke BUK dan ook in het gebied rond Donetsk gaf Rusland een dekmantel om een burgertoestel met een BUK (SAM) of een A2A (AAM) uit de lucht te schieten. Dan zou Oekraïne de macht over Donetsk verloren hebben.

- Maar hoe dom zou dat zijn. Veel beter was het om de separatisten dan ook daadwerkelijk zelf met een BUK een burgertoestel te laten neerhalen. Voorts zou een A2A (AAM) later wel uit de wrakstukken worden geconcludeerd.


- Rusland kan aan Oekraïne valse informatie hebben laten lekken dat de separatisten een complete BUK-installatie met radarwagen hadden gekregen. Dan zou Oekraïne wellicht een burgervliegtuig neerhalen.

- Rusland kan ook als spotter van de separatisten zijn opgetreden en hebben aangegeven welke militaire objecten er uit de lucht geschoten moesten worden.Het Onwaarschijnlijke Rostov Scenario:

- De mogelijke rol van Rostov in het MH17 scenario (die is er niet):

- Het is niet aannemelijk dat separatisten die het luchtruim boven Donetsk in principe perfect beheersten door met hulp van Rostov radar te onderscheiden tussen burgerluchtvaart en militaire luchtvaart nu opeens om welke reden dan ook een burgertoestel zouden neerhalen. Maar Rostov radar was niet de enige spotter van de separatisten en daardoor liepen zij  mogelijk in de val van Kiev.

- Separatisten schieten een Antonov alleen uit de lucht wanneer Rostov radar als real time spotter hen heeft ingeseind dat er een toestel aankomt dat zijn transponder uit heeft staan. Rostov ziet dat dan op haar primary surveillance radar als militair vliegtuig op 6,5 km hoogte verschijnen. 


- Ingeval van de MH17 op 10 km hoogte zag Rostov echter direct een vliegtuig dat zij zeer goed kende en dat hier iedere dag weer langs kwam. Het is zo goed als uitgesloten dat de Russen opdracht gaven een passagiersvliegtuig neer te halen.

- Maar hoe kwam de schutter er dan bij te zeggen dat hij dacht dat er geen burgertoestellen vlogen? Zelf kon hij nul komma nul vaststellen in zijn 
BUK TELAR. Stel dat hij de waarheid sprak dan bedoelde hij wellicht dat hij op gezag van anderen mocht aannemen dat er op dat moment geen burgertoestellen vlogen. Want hij wist wel degelijk dat het krioelde van de burgervliegtuigen. Er waren er op dat moment trouwens 4 in de lucht.

- Maar mogelijk bedoelde hij dat onder de grens van 9,700 meter geen burgervliegtuigen te verwachten waren.

- Aangezien de solitaire 
BUK TELAR geen transponder radar heeft kan de schutter misleid zijn door een spotter die in disguise een agent van Oekraïne was. Maar het was dus zeker niet Rostov radar.

- De schutter heeft nauwelijks op zijn radar gekeken en alleen het projectiel naar het vliegtuig geleid waarvan hem was wijs gemaakt dat het een Antonov zou zijn en dat er verder geen burgervliegtuigen vlogen. Wel, dan moet je dus wel heel erg dom zijn om een dergelijke opdracht uit te voeren.

- Had de BUK de MH17 op het oog gehad dan was de kans dat zij precies daar overvloog vrij klein. Veel groter was de kans dat de BUK een willekeurig ander burgertoestel had geraakt. Maar wellicht maakte dat de spotter ook niet uit.

- De schutter op de BUK kan misleid zijn door een dubbelspion van Kiev die als spion voor de separatisten bij het Oekraïense leger was gelegerd. Deze spotter heeft de schutter wijsgemaakt dat er een Antonov aankwam en dat er op dat moment geen burgertoestellen in de lucht waren. Maar dat laatste kan mogelijk een verontschuldiging van de schutter achteraf zijn. Wat hij zei voordat hij wist van de MH17 is belangrijker en dat is dat hij dacht dat hij een Antonov had neergehaald.Conclusie Rusland:

- Het is volstrekt onwaarschijnlijk dat Rostov zich vergiste in de MH17 als burgertoestel of dat de Russen een burgertoestel wilden neerhalen. Ook zou Rostov zich door een dubbelspion van Kiev niet laten misleiden en de MH17 als militair object op 10 km hoogte inschatten. De MH17 was daar kind aan huis.

- Rusland kan de plot (MH17) theoretisch wel in samenwerking met de separatisten hebben bedacht, maar er is geen reden om aan te nemen dat zij in dat geval zelf een A2A (AAM) of BUK (SAM) op de MH17 zou hebben afgeschoten. Rusland kon de MAC17 wel duidelijk op haar radar waarnemen en deze informatie aan de separatisten doorspelen.

- Wat wel mogelijk is dat de separatisten geen enkele behoefte hadden aan deskundig Russisch BUK personeel. Huurlingen moesten gewoon op de knoppen drukken die de BUK dan naar een willekeurig aangegeven burgertoestel zou leiden.

- Ingeval de Russen een solitaire BUK TELAR aan separatisten in een gebied met burgerluchtvaart meegaven is dit wel degelijk de uitlokking van een oorlogsmisdaad.

- Rusland kan aan Oekraïne valse informatie hebben laten lekken dat de separatisten een complete BUK-installatie met radarwagen hadden gekregen. Dan zou Oekraïne wellicht zelf een burgervliegtuig neerhalen.VERENIGDE STATEN:

Dilemma VS:


- Om Oekraïne in haar geheel binnen de Westerse invloedsfeer te trekken moest de aanwezigheid van Rusland in Donetsk worden aangetoond. Het beste zou zijn wanneer de Russen ervan konden worden beschuldigd een burgervliegtuig uit het Westen te hebben neergehaald met hun A2A (AAM) dan wel met een door hen bediende BUK-installatie in Donetsk.

- Wanneer nu een BUK TELAR van Oekraïne, onmachtig om te onderscheiden tussen militaire en burgerluchtvaart met veel tamtam door Donetsk werd gesleept, dan zouden niet de VS maar beter Oekraïne zelf een BUK kunnen afvuren op een burgervliegtuig of dit kunnen neerhalen met een SU-XX of een MIG 29. 

- Maar dat zou hun dan wel de gijzeling van de burgerluchtvaart kosten terwijl een bij de separatisten nog niet eens bestaande solitaire BUK TELAR voor Oekraïne nog het minst gevaarlijk was. Verder zou het wel heel dom zijn om met een Oekraïense BUK door Donetsk te rijden want die was men dan meteen ook kwijt.

- Inmiddels is gebleken dat de separatisten vóór 17 juli al over zwaar BUK geschut beschikten, bekend bij de Amerikanen. (Neen, Pantsir geschut het kleine broertje tot 15 km).

- En ook ingeval er werkelijk sprake was van een solitaire BUK TELAR of Pantsirdie door de Russen was geleverd, bestond er nog steeds geen overwegend gevaar voor Oekraïne. Juist dan had de gijzeling van de burgerluchtvaart nog zin. (Achterhaald vanwege Rostov als spotter waardoor een compleet systeem ontstaat).

- De VS kunnen aan Oekraïne valse informatie hebben laten lekken dat de separatisten van de Russen wel degelijk een complete BUK-installatie met radarwagen hadden gekregen. Dan zou Oekraïne wellicht een burgervliegtuig neerhalen. Maar dat zou hun dan wel de gijzeling van de burgerluchtvaart kosten en het machtsoverwicht op Donetzk. 

- Dat machtsoverwicht in de lucht waren zij eigenlijk al kwijt op 14 juli met het verlies van de Antonov op 6,5 km, waaruit bleek dat de separatisten in samenwerking met Rostov de militaire vliegtuigen eruit konden halen. Daarom werd op de 15e de militaire luchtvaart opgeschort.


Geen motief:


- De Amerikanen hadden geen overwegend belang om met eigen middelen een burgertoestel boven Donetsk neer te halen, omdat zij daardoor Oekraïne strategisch ernstig zouden benadelen omdat militaire vliegtuigen van Oekraïne daarna geen dekking meer van burgertoestellen hadden.Wel motief:


- De Amerikanen hadden wel een motief indien zij wisten dat de separatisten al sinds juni 2014 over een complete BUK-installatie of Pantsirs in Donetsk beschikten en met succes militaire vliegtuigen van de burgerluchtvaart wisten te scheiden.

- In feite was de solitaire BUK TELAR of de Pantsir samen met de spotter van Rostov wel degelijk een complete BUK-installatie.

- Een ander a priori-motief zou zijn om na het neerschieten van een burgertoestel boven Oekraïne met een SAM vanuit de Zwarte Zee, dan wel vanaf Oekraïense bodem met een AAM een boycot tegen Rusland af te kondigen. Ook zouden stealth fighters met ASA vanaf Oekraïense basis ingezet kunnen zijn, slecht zichtbaar op Rostov radar. Dit is echter vergezocht met een vooralsnog kleine kans.

- Dit moet worden onderscheiden van het a posteriori-motief om direct na het neerhalen van de MH17 door anderen een boycot tegen Rusland af te kondigen.


Conclusie Verenigde Staten:


Geopolitieke belangen kunnen hebben geleid tot het neerschieten van de MH17 door de VS.

Maar het besef op 14 juli dat de burgerluchtvaart geen bescherming meer bood aan de militaire aanwezigheid van Oekraïne boven Donetsk, kan de VS samen met Oekraïne tot de list van het neerhalen met de MH17 hebben aangezet. Voor beide landen zou dat overigens niet de eerste keer zijn...


Basic Dimension29 januari 2015 om 11:25[Op 17 juli was het een bewolkte dag].De schutter van de BUK TELAR had maar een zeer beperkte radar waarmee hij noch de hoogte noch de identiteit van vliegtuigen kon bepalen. Juist twee zaken die bij het neerhalen van de MH17 een hoofdrol spelen.
.
Wij weten dat het die dag behoorlijk bewolkt was, dus chemtrails en dergelijke waren waarschijnlijk niet te zien.
.
Nu is het probleem als volgt. De schutter op de BUK was voor overkomende vliegtuigen volkomen afhankelijk van spotter informatie. Maar amateur spotters konden vrijwel niets meer gewaarworden door de bewolking en moesten hun gegevens daarom op andere wijze vergaren. Bij voorbeeld door telefoon met Flightradar.
.
Alleen met radar en transpondercodes zijn hoogte en identiteit van vliegtuigen in kaart te brengen. Zonder radar begint men als spotter op die dag dus helemaal niets en wij skippen Flightradar als onbetrouwbaar. Dus wij skippen amateur spotters op die bewolkte dag, maar houden nog wel open dat zij als tussenpersoon gebriefd zijn door radar installaties.
.
Blijven er twee radar installaties over: Rostov radar van de Russen en de Dnipropetrovsk verkeersleiding van Oekraïne. Daarnaast zouden er zich nog ergens mobiele BUK TAR radarwagens kunnen bevinden maar daarvoor zijn geen aanwijzingen. Wat betekent dat er in ons scenario maar twee radars overblijven. Rostov en Dnipropetrovsk.
.
Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk dat de separatisten – als zij de MH17 al hebben neergeschoten – met een fles wodka in de hand zomaar op knoppen van de BUK hebben staan drukken. Simpelweg omdat zij – of de Russen – al een hele historie van neergeschoten Oekraïense vliegtuigen en helikopters hadden. Zij waren op de een of andere manier juist bijzonder professioneel bezig.
.
Het lijkt er ook op dat Rostov radar de spotter was van de BUK TELAR en/of de Pantsir brigades. Wat zou betekenen dat de Russen achter het neerschieten van Oekraïense vliegtuigen zitten, niet met eigen A2A’s maar met Pantsirs, zij lieten het vuile werk dus wel over aan de separatisten, tenzij zij eigen personeel met BUK en Pantsirs de grens met Donetsk overstuurden.
.
Nu is de 9700 cesuur van de Openbare Verklaring van het leger van Oekraïne dermate dom en onlogisch dat men die wel moet blijven koppelen aan het bewuste neerhalen van een burgertoestel twee dagen later.
.
En dan heeft Rostov, waar de MH17 kind aan huis was, geen enkele reden om zich in de identiteit van de MH17 te vergissen of deze voor te dragen voor neerschieten. Immers daardoor zou de reputatie van de separatisten juist volkomen te grabbel gegooid worden, waar zij juist perfect konden onderscheiden tussen burgertoestellen en militaire toestellen. Het neerhalen van de AN-26 was juist de kroon op het werk.
.
De separatisten hadden de opheffing van de burgerluchtvaart boven Donetsk dus steeds minder nodig om volledig grip te krijgen op militaire toestellen van Oekraïne. Maar spotters moesten natuurlijk wel heel goed opletten (Rostov radar) om burgertoestellen van militaire toestellen te onderscheiden. Want burgertoestellen konden ook weleens op 8 km hoogte vliegen. Wat betekent dat hoger schieten dan op Antonovs op 6,5 km vóór 15 juli not done was.
.
Maar na de Openbare Verklaring van het leger van 15 juli veranderde de situatie compleet en werd er van de zijde van Oekraïne duidelijkheid geschapen. Het werd voor de separatisten nu opeens veel gemakkelijker. Alles onder de 9700 meter kon nu zonder meer worden afgeschoten als militair object.
.
Maar daardoor ontstond er wel een zeer gevaarlijke foutenmarge voor amateurspotters want zij konden tussen 9700 meter en 10 km (MH17) met geen mogelijkheid meer onderscheiden. Een approach avoidance probleem met alleen telefoon met Flightradar bij de hand.
.
Wat betekent dat men hiervoor van transponder lezende radars afhankelijk werd. Merk op hoe amateurspotters mbt tot het neerhalen van juist de MH17 uit het scenario geschreven worden. Dat is een keuze en wij negeren daarmee de telefoon met Flightradar voor dit moment. Spotters bleven in het geval van de MH17 daarom alleen actief beneden de 7 km grens. Oekraïne heeft de kritieke zone vanaf 8 km op die dag aan Dnipropetrovsk en Rostov toegewezen.
.
Nu was er voor de Russen met hun Rostov radar geen enkel belang in het neerschieten van een burgertoestel..Maar dan blijft alleen Dnipropetrovsk radar over als spotter van de separatisten. Er moet daar een dubbelspion van Oekraïne aan het werk geweest zijn. Een andere mogelijkheid is een contra spion van Oekraïne op eigen vliegbasis gedetacheerd als spion van de separatisten. Hij zou precies kunnen melden wanneer en over welk traject er een militair vliegtuig (de MH17) over Donetsk zou vliegen.
.
Nu klopt ons scenario van alle kanten omdat alleen nog van Oekraïense kant de broodnodige informatie kon komen om een burgertoestel te identificeren naar aard (transponder code) en hoogte (10.000 meter)..Alleen een contra spion van Oekraïne kan de separatisten op het verkeerde been hebben gezet, of Oekraïne heeft de MH17 zelf neergehaald.
.
Zou dit niet zo zijn dan kunnen amateurspotters zich toch lelijk in de hoogte van de MH17 hebben vergist en zijn zij in de val van de Openbare Verklaring van het leger getuind. Maar nog steeds is het mogelijk dat zij beschikkend over telefoon en Flightradar de MH17 als zodanig wel degelijk hebben getraceerd. Maar dan hebben wij een groot probleem omdat hen het motief inmiddels ontnomen was.
Bevindingen:


- In relatie tot de BUK zijn de VS mogelijk als dader of als mededader van Oekraïne betrokken bij het neerschieten van de MH17. Het maakte na het neerschieten van de Antonov op 14 juli geen enkel verschil meer of er in Donetsk een enkele BUK TELAR rond reed of een volledige BUK-installatie.

- Russische A2A's of Pantsirs van de separatisten op de Antonov AN-26 zouden weleens de reden voor het neerschieten van een burgertoestel door de VS of Oekraïne kunnen zijn geweest. Dit omdat de burgerluchtvaart niet meer gegijzeld kon worden en de separatisten zo een diplomatieke mokerslag kon worden toegediend.

- Daarnaast kunnen geopolitieke belangen ook nog hebben geleid tot het neerschieten van de MH17 door de VS. Ook de winning van schaliegas en de belangen van Monsanto zouden een rol hebben gespeeld kunnen hebben.

- In relatie tot de BUK maakte het ook voor Oekraïne na 14 juli niet meer uit of er sprake was van een solitaire BUK TELAR of Pantsir of een volledige BUK eenheid. Op alle mogelijke manieren kan Oekraïne daarna bij het neerhalen van de MH17 betrokken zijn. Mogelijk was het A2A-gebruik van de Russen tegen de Antonov de reden van het neerhalen van een willekeurig burgertoestel.

- De schutter op de BUK kan door een dubbelspion van Oekraïne zijn misleid de MH17 in plaats van een Antonov met zijn solitaire BUK TELAR neer te schieten.

Zeer ver verwijderde motieven voor Oekraïne zijn:

1) een marionettenregering die door de VS in Oekraïne werd geparachuteerd om de schaliegas winning te exploiteren of om de belangen van Monsanto te behartigen.
2) een vanuit de VS georkestreerde proxi-oorlog die tot de derde wereldoorlog moet leiden.

- Oekraïne is zeker schuldig aan de uitlokking van oorlogsmisdaden door voorwaardelijk opzet met kansbewustzijn. Na het neerschieten van de Antonov op 6,5 km hoogte had het luchtruim onmiddellijk voor alle burgerluchtvaart gesloten moeten worden.

- Naast het land in oorlog zijn alle betrokken luchtvaartmaatschappijen die uit geldelijk gewin over Donetsk bleven vliegen en alle staten die hun burgers onvoldoende beschermden uit laksheid of uit politieke overwegingen medeschuldig aan het aanzetten tot oorlogsmisdaden tegen de mens(elijk)heid vanuit onzuivere motieven die de belangen van de vliegtuigpassagiers niet primair stelden. De controle op vliegveiligheid in de wereld dient daarom te worden overgedragen aan een onafhankelijke instantie. Regeringen die hun plicht verontachtzaamd hebben, dienen te worden afgezet en betrokken bewindslieden vervolgd.

- Rusland is waarschijnlijk geen mede-organisator van het neerhalen van de MH17. 

- Ingeval van levering van een enkele BUK TELAR is Rusland wel schuldig aan de uitlokking van oorlogsmisdaden. Verder kan Rusland door de inzet van Rostov radar als spotter van de separatisten hebben gediend, in welk geval zij medeschuldig is aan het neerhalen van andere toestellen.

De Separatisten voldoen volgens dit motieven onderzoek aan alle eisen om als daders te worden aangemerkt. Wat nog niet zeker maakt dat zij de MH17 ook daadwerkelijk hebben neergehaald; dit omdat er nog tal van scenario's onvermeld zijn gebleven en dit motieven onderzoek slechts rond de aanwezigheid van BUKs is opgezet.

- Wat hiertegen pleit is het tijdsmoment. Separatisten of Russen hadden juist op 14 juli zo succesvol de Antonov AN-26 gescheiden van burgervliegtuigen en dan zouden zij dat drie dagen later volledig verpesten door expres een burgervliegtuig neer te halen. Dat is volstrekt onlogisch. Zeker nadat Oekraïne haar luchtruim voor militaire vliegtuigen had gesloten. Zij konden dus alleen nog maar een burgervliegtuig neerhalen.

- Het motief was er misschien wel voor de separatisten maar het moment was volstrekt verkeerd gekozen en daarom kunnen wij hen geen motief toekennen om een burgervliegtuig juist op dat moment neer te halen.

- Uit deze analyse volgt dat een solitaire BUK TELAR de separatisten op het eerste gezicht kon vrijwaren van een oorlogsmisdaad met voorbedachte rade. Dit omdat zij daarmee niet konden onderscheiden tussen burger- en militaire vliegtuigen. Zouden zij daarom werkelijk de MH17 hebben willen neerschieten dan hebben zij met opzet niet over een volledige BUK-installatie willen beschikken. Maar er konden na 15 juli alleen nog maar burgertoestellen geraakt worden, dus dat argument gold op 17 juli niet meer.

- Zeer wel mogelijk is dat Oekraïne een dubbelspion heeft gebruikt, die zogenaamd als spion van de separatisten op de luchtmachtbasis van Oekraïne informatie over vertrekkende militaire vliegtuigen verzamelde en deze vervolgens aan de BUK bemanning doorspeelde, waarop de BUK-bemanning de MH17 gemakkelijk en ten onrechte voor een militair toestel aanzag.

mvdb27 januari 2015 om 13:16Het vliegplan ingediend voor MH17 gaf aan dat er op FL330 zou worden gevlogen boven Polen. Pas boven centraal Oekraiene zou MH17 volgens plan naar FL350 klimmen. Dnipropetrovsk verkeersleiding vroeg ook aan MH17 of deze wilde klimmen naar FL350 volgens flight plan. De piloot van MH17 heeft dat aanbod afgewezen. 
.
Er is dus geen sprake van onduidelijkheid. MH17 is niet afgeweken van vluchthoogte en zeker niet door ATC verzocht om te dalen.
.
Verder was er een kleine afwijking naar het noorden vanwege weersomstandigheden. Iets van 14 km noordelijker dan het midden van de airway. Ook zonder deze koerswijziging was MH17 binnen bereik van de BUK.Of deze nu ten noorden of ten zuiden van Snizhne heeft gestaan.
.
Gezien de inzet van heel veel Russisch materieel en de complexiteit van een SA-11 TELAR is het heel onwaarschijnlijk dat de TELAR bediend is door separatisten. Het verhaal dat de separatisten een TELAR hadden gestolen was enkel bedoeld als alibi voor de Russen om een TELAR Oost Oekraine in te sturen.
.
De bemanning was onervaren in het gebruik van een TELAR. Men oefent altijd met een radar en commando wagen. Nu stond men er alleen voor. Vervolgens ziet men een object op de radar. Een spotter geeft aan dat het een doel is (ten onrechte, wellicht verteld over IL76 door spion) en iemand drukt op een knop.
.
Zo gebeurde het ook met de Iran Air A300.


Basic Dimension
.
The Graailines
.
A time independent causal permutation of the terrorist attack on MH17
.
http://airheadsfly.com/2014/07/17/ukrainian-su-25-downed-near-russian-border/
.
.
OVERVIEW OF AIRCRAFT LOSSES BY HOSTILE FIRE, ARMED FORCES OF UKRAINE
(compiled by Airheadsfly.com based on official sources)
2014.??.??: 2 Su-25s, 2 Mi-24s and 1 Mi-8 in separate incidents
2014.08.29: Su-25, over Donbas, likely SAM
2014.08.17: MiG-29, over Luhansk, likely SAM
2014.08.07: Mi-8, eastern Ukraine, weapon unknown
2014.08.07: MiG-29, near Zhdanivka (Donetsk region), by SAM
2014.07.23: 2 Su-25, Ukrainian Air Force, near Dmytrivka (Donetsk region), by SAM while providing CAS
2014.07.16: SU-25, Ukrainian Air Force, near Amvrosiyivka / Russian border, hit in tailsection. Second Su-25 hit as well, made successful emergency landing.
=====================================================
2014.07.14: AN-26, Ukrainian Air Force, near Izvaryne, by SAM
=====================================================
2014.06.24: Mi-8, near Slovyansk, by MANPADS or AA / heavy-calibre gun
2014.06.14: IL-76, Ukrainian Air Force, upon landing at Luhansk Airport, by anti-aircraft fire
2014.06.06: AN-30B, Ukrainian Air Force, near Slovyansk, by MANPADS
2014.05.29: Mi-8, Ukrainian Army Guard, near Slovyansk, by MANPADS
2014.05.05: Mi-24, Ukrainian Army Avation, near Slovyansk, by heavy-machine gun fire
2014.05.02: 2 Mi-24s, Ukrainian Army Aviation, near Slovyanks, by MANPADS
2014.04.25: Mi-8, Ukrainain Army Aviation, at Kramatorsk Airbase, by (rocket-propelled?) grenade
.
THE SWITCH OF WEAPONS:
.
Duidelijk is te zien dat het MANPAD-tijdperk op 14 juli werd ingewisseld tegen het SAM-tijdperk (Surface to Air Missiles) van de Pantsir, die tot wel 15 km hoogte reikt. Het betreft het neerhalen van de AN-26. En tegen deze achtergrond is het logisch dat het Oekraïense leger haar strategie ging herzien. Je bent tenslotte militair of niet.
.
Dus was het de bedoeling van de Openbare Verklaring van het leger om de burgerluchtvaart naar boven de 9700 meter te verplaatsen (NOT). Neen, de Verklaring had slechts een verborgen militaire bedoeling (YEP).
.
Door de komst van de Pantsir moest Oekraïne ook een nieuw wapen zien in te zett
en. Maar tegen SAM’s zijn moeilijk fysieke wapens te bedenken. Dan maar een wapen dat Pantsirs en BUKs eens en voor altijd de diplomatieke doodsklap zou geven: Oekraïne zou voor rekening van de separatisten zelf wel even een burgerjet (laten) neerhalen.
.
Het internationale jet-verkeer vloog namelijk allang boven de 9700 meter. De maatregel kon daarom ‘slechts’ voor burger propeller-toestellen onder de 9700 meter bedoeld zijn. Maar die vlogen daar ook allang niet meer. Want niemand was zo gek om nog met een burger propeller vliegtuig op lage hoogte over Donetsk te vliegen. Dus deze maatregel had geen enkele zin. Behalve voor:
.
DE GRAAILINES:
.
Deze maatregel was fake, een cover up voor de graailines, maar nog veel erger, het was de voorbode van een regelrechte aanval van Oekraïne op een burgerjet. En daarom moest de graailines nog even zand in de ogen worden gestrooid want zij moesten nog wel een jet als bloedoffer leveren.
.
Wij gaan deze samengestelde gebeurtenis daarom uit haar tijdsvoegen permuteren en opnieuw causaal funderen.
.

De 9700 maatregel was juist niet bedoeld om de internationale jet-set te beschermen. Er veranderde niets behalve dat separatisten nu impliciet werden uitgenodigd om alles onder de 9700 meter maar af te schieten. Zouden separatisten alleen op visuele informatie vertrouwen of ook nog Flightradar raadplegen voor ADS-B transponder identiteit en hoogte? Op Flightradar zijn militaire vliegtuigen niet te zien omdat zij geen moderne ADS/B transponder hebben of die anders wel uit zetten.
.
Duidelijk wordt dat de separatisten nu helemaal geen reden meer hadden om door het neerschieten van een burgerjet het internationale verkeer te weren. Waarom zouden zij? Dat bevond zich nu toch geheel buiten de militaire zone? (NOT).
.
In weerwil van de Openbare Verklaring van het leger ging het militaire verkeer onder 9700 meter daarna gewoon door. Er veranderde dus helemaal niets.
.
Maar separatisten kunnen ook logisch denken en peinsden zich suf: Oekraïne zou misschien wel Boeings kunnen gaan leasen voor militair transport boven de 9700 meter. Dat zou hun werkelijke bedoeling kunnen zijn.
.
En dan konden zij straks met Flightradar niet meer onderscheiden tussen burger- en militaire toestellen. Want dan zetten die Boeings hun 
ADS-B transponder aan en dan stond daar gewoon: MAS17.
.
Zo wordt de separatisten straks Flightradar als selectie instrument uit handen geslagen. En alleen vliegtuigen die met verrekijkers nog zeer duidelijk waarneembaar zijn betreffen dan mogelijk nog militaire vliegtuigen onder de 9700 meter grens die zonder gevaar voor burgers kunnen worden neergehaald.
.
Dus de gedachte was dat Oekraïne straks wellicht met geleasde Boeings als militaire vliegtuigen de hogere luchtlagen op zou kunnen gaan zoeken. Maar vanaf daar konden zij boven Donetsk geen last afwerpen. Dus hadden zij er weinig aan. Was dat voor de separatisten dan nu al een reden om de MH17 af te schieten. Neen, helemaal niet want voor deze theorie waren nog geen concrete aanwijzingen. Maar wat zou Oekraïne dan wel van plan zijn?
.
Onderstaande tijdsorde is ook helemaal niet logisch. Dit is een onlogische permutatie:
.
– 14 juli Separatisten schieten AN-26 neer.
– 15 juli Openbare Verklaring van het leger verplaatst de burgerluchtvaart sinds 14 juli naar boven de 9700 meter en reserveert daaronder voor de militaire luchtvaart.
– 17 juli Neerhalen MH17
.
Het is alleen logisch wanneer dit op een of andere manier tot het neerhalen van de MH17 leidt.
.
En dit is een tijdsonafhankelijke maar wel logische permutatie:
.
– 14 juli Separatisten schieten MH17 neer op 8 km hoogte.
– 15 juli Openbare Verklaring van het leger verplaatst de burgerluchtvaart sinds 14 juli naar boven de 9700 meter en reserveert daaronder voor de militaire luchtvaart.
– 17 juli Separatisten schieten AN-26 op 6,5 km neer.
.
De bedoeling van de Openbare Verklaring van het leger was dat de graailines nog een paar dagen zouden meewerken en Oekraïne een burgerjet zouden leveren alvorens de burgerluchtvaart definitief gesloten werd. 
Aldus geschiedde.
.

Basic Dimension

[Separatisten hadden misschien maar weinig aan Flightradar]
.
Eerst ook maar eens heavy factchecking gedaan. Nergens iets te vinden over separatisten of rebels die Flightradar gebruikten. Ook geen Russische versie gevonden.
.
De vraag is of separatisten eigenlijk wel een vorm van Flightradar gebruikten. Dat lijkt vanzelfsprekend maar er zijn daarbij twee kanttekeningen te maken. Zouden zij zich beperken tot een hoogte van zeg 7 km dan betrof het boven Donetsk in de regel militaire vliegtuigen die geen 
ADS-B transponder aan hadden. Dan hadden zij dus niets aan Flightradar.
.
En hoe lager militaire jets overkomen hoe indrukwekkender hun grondsnelheid en hoe minder tijd voor Flightradar. Dat moet dan wel permanent aanstaan. En in de stress en hectiek brengt men waarschijnlijk maar moeilijk de rust op om Flightradar te raadplegen.
.
Dat vereist echt wel de beslotenheid van een BUK TAR radarwagen met ‘a full-function identification FRIEND-OR-FOE (IFF) SYSTEM and NON-COOPERATIVE TARGET RECOGNITION (NCTR) modes (motorresonanties). En daarover beschikten zij dus niet. ( NB: 
De BUK TELAR heeft een zeer beperkte IFF/NCTR capability.)
.
Er is daarom ruimte voor een scenario waarin de separatisten geen Flightradar gebruikten:
.
De legerleiding meende dat separatisten van Flightradar geen gebruik maakten omdat zij niet geïnteresseerd waren in de hogere luchtlagen met burgervliegtuigen boven de 9,7 km. En de separatisten gebruikten ook na de 9700 cesuur van 14 juli nog steeds geen Flightradar. Die enkele IL-76, SU-27 of MIG-29 die hoog overkwam was geen onmiddellijk gevaar en had trouwens zijn evt 
ADS-B transponder uit staan.
.
Maar ingeval de separatisten geïnteresseerd zouden raken in hogere luchtlagen, dan hadden zij met dezelfde grondsnelheid van de vliegtuigen nu wel veel meer tijd om Flightradar te inspecteren en dan zouden jets op Flightradar ook veel eerder worden opgemerkt dan visueel waargenomen.
.
Namen zij in dat geval een vliegtuig op het laatste moment alleen maar visueel waar dan besloten zij tot een militair toestel wat zij dan neerhaalden. Maar dat is allemaal wel heel erg link terwijl dat toestel op grote hoogte geen onmiddellijk gevaar vormde. Dat zouden zij dus echt niet doen. Complete waanzin zeker binnen drie dagen na de 9700 cesuur.
.
En op 17 juli was het behoorlijk bewolkt en was de MH17 visueel waarschijnlijk niet of nauwelijks waarneembaar. Maar met Flightradar aan zou hij volledig geïdentificeerd zijn als burgervliegtuig. Dus met Flightradar was een vergissing uitgesloten en zonder zou hij visueel waarschijnlijk niet zijn opgemerkt.
.
Daarom beschikten de separatisten in dit nieuwe scenario waarschijnlijk over geen enkele informatie over de MH17 ten tijde van de ramp. Want als zij een betrouwbare spotter hadden dan kon hij de MH17 door het wolkendek nauwelijks of niet waarnemen en had hij ook geen Flightradar aan omdat zij in die hogere luchtlaag totaal niet geïnteresseerd waren.
.
In dit scenario beschouwen wij het niet gebruiken van Flightradar als evidentie dat de separatisten met het neerschieten van de MH17 niets te maken hebben.
.
Maar Oekraïne wist in dit scenario dat de spotter van de BUK de aanwijzing van de MH17 als militair toestel niet met Flightradar af zou checken. Daardoor komt er weer ruimte voor de dubbelspion.
.
Wanneer er daarom sprake was van een dubbelspion van Oekraïne die bij Dnipropetrovsk Radar als spion van de separatisten werkte, of bij een luchtmachtbasis, dan tipte die de spotter over een naderend militair toestel (de MH17). En inderdaad wanneer deze spotter dan geen gebruik maakte van Flightradar en zonder meer op zijn informant vertrouwde, ja dan zou hij de schutter van de BUK opdracht geven de MH17 neer te schieten.
Een opmerkelijk stap in het onderzoek naar de crash van MH17. De Onderzoeksraad heeft ‘internationale onderzoekers’ toegelaten tot het onderzoek bij de wrakstukken die verzameld zijn in Gilze-Rijen. Daaronder ook een Russische onderzoeker.

Basic Dimension
De OVV heeft alle analyses op het shrapnel allang uitgevoerd en heeft haar conclusies al getrokken. Hooguit dat oude BUKs een andere samenstelling hebben dan de nieuwere uit Rusland. Maar die zouden voor die keer heus wel een oudje hebben gelanceerd.

Aan de analyse van het wrak voegen de Russen in internationaal verband niets toe, dus is dit politieke besluitvorming. Het OM heeft de OVV gedwongen om de Russen toe te laten. En de OVV weet dat dit wetenschappelijk volstrekt niet nodig is en om niet door onze denktank afgebrand te worden gooien ze het nu maar zelf recalcitrant in de pers.

Dus wij weten nu dat het OM zich op het wetenschappelijke terrein van de OVV begeven heeft, waarmee de OVV de laatste veer van wetenschappelijke onafhankelijkheid uit de reet getrokken is.

Dit wetende weten wij nog veel meer. Want zoals wij reeds eerder vermoedden hebben Rusland en Oekraïne al vele malen geheim contact over deze aanslag gehad en met name Rusland houdt bewijzen achter waarmee Oekraïne wordt gechanteerd.

Waardoor de MH17 is neergekomen is de OVV allang duidelijk. Maar hoe die toedracht is moet het OM nu nog bepalen. Als Rusland nu bereid is om Oekraïne een uitweg te bieden dan zal het door de separatisten ingenomen gebied – wat Oekraïne never nooit niet meer terugkrijgt – soepeltjes een bepaalde status van onafhankelijkheid krijgen en worden de vijandelijkheden gestaakt.
Uit het lankmoedige gedrag van de Russen, waar zij woest en woedend hadden moeten zijn, is af te leiden dat zij wat in hun schild voeren. Zelfs hun amateuristische verdachtmakingen van Oekraïne met al die nep bewijzen kunnen een false flag zijn. Juist om Oekraïne daar later gemakkelijk mee weg te kunnen laten komen en toch enige aantijgingen te berde te hebben gebracht. Mogelijk dat Rusland en Oekraïne al na enige dagen rond de tafel zijn gaan zitten.

De Russen worden alleen ingezet als de situatie met enig masseren ambigue kan lijken. Dus is het geen straaljager maar een BUK. Want een jager is altijd van Oekraïne. En de rest van de internationale onderzoekers zou dan zeker ook op een jager uitkomen.

Want de Russen staan echt niet op hun strepen hoor. Zij stellen zich verdacht neutraal op. Terwijl zij woedend moeten zijn. Als Rusland en Oekraïne elkaar dekken voor wat die BUK betreft, begint men niet eens aan een gerechtelijk vooronderzoek. Dan weet u dat alvast.

Uit het feit dat de OVV niet alle relevante wrakstukken heeft meegenomen, waar geld geen enkel probleem vormt, kan men aflezen dat dit pro forma is gebeurd en zij al sinds oktober weten hoe de vork in de steel zit.

Nu zou ik voor de leiding van de OVV mijn hand niet in het vuur steken maar ik vestig wel mijn hoop op onafhankelijke onderzoekers die hun taak tot nu toe niet hebben teruggegeven. De OVV heeft niets aan de wrakstukken veranderd maar ze natuurlijk wel al vele weken bekeken.

Echte wetenschappers zouden om wat u zegt te vermijden tegelijk met de internationale jetset het wrak zijn gaan bestuderen. Juist om uw verdenking voor te zijn. Dus dit internationale gezelschap is ad hoc en te elfder ure tot stand gebracht, kennelijk na het bereiken van een diplomatiek compromis.

Zo niet dan heeft men toch voortijdig iedere verwijzing naar Rusland òf Oekraïne in de shredder geworpen.

Er is geen enkele grond om Rusland ervan te verdenken zelf op andermans gebied een vliegtuig neer te schieten. De MH17 was overbekend en bij Rostov dagelijks kind aan huis. En juist de Russen zijn uitmuntende schakers en wisten wel dat zij daarvan hoe dan ook de schuld zouden krijgen.

Rusland kan door de levering van BUK TELARs en Pantsirs wel worden aangeklaagd wegens voorwetenschap met kansbewustzijn. Juist omdat geen volwaardige radarwagen werd meegegeven die militaire van burgervliegtuigen kan onderscheiden.

Wetende dat personen uit een hier niet nader te noemen bevolkingsgroep wellicht in hun arrogantie de MH17 uit de lucht geschoten hebben en wel tegen de officiële legerorders van Oekraïne in, kan Rusland besloten hebben dit uit te spelen mbt Donetsk en Lugansk. Waarom zou Rusland voor een veroordeling van Oekraïne gaan wanneer zij daar zelf garen bij kan spinnen?

Wij weten nu steeds meer. Want herschikking van de permutatie van gebeurtenissen levert het inzicht dat de toevoeging van de Russen aan het onderzoek als ongeschreven deel van de overeenkomst van de wapenstilstand van vorige week moet worden gezien.

Dus de separatisten krijgen gedeeltelijke onafhankelijkheid en de Russen laten de rest met rust want het ging alleen om de Zwarte Zee en de rest van de armoe mag Oekraïne zelf houden. In ruil daarvoor worden de sancties afgebouwd maar dan mag Oekraïne natuurlijk niet de kans krijgen in de OVV om Rusland alsnog de schuld van de aanslag in de schoenen te schuiven.

Dus dat is de reden dat er opeens nog een blik internationale onderzoekers moet worden opengetrokken – want alleen de Russen valt te veel op – simpelweg omdat de internationale onderzoeksgroep in juli al gevormd was. Dit is dus een cover up van hele slechte en doorzichtige diplomatie. Dus de zionisten zitten er dit keer niet achter, het is Timmermans.

De uitleg van de radarbeelden van Rostov was ronduit dilettantisch omdat een trage SU-25 vóór de aanslag op radar in de buurt van de MH17 gezien had moeten zijn op primary surveillance radar. En na de crash kan die SU-25 niet opeens in één seconde 5 km hoger zitten. Althans hij had geen reden meer om hoger dan 5 km te gaan. Alle verdachtmakingen over en weer waren doorzichtig en beneden peil. Dus ligt de conclusie voor de hand dat Rusland en Oekraïne vrijwel gelijk na de aanslag overleg hebben gevoerd.

De A2A van een SU-25 is de klein, te zwak en te ondoelmatig om een dergelijk groot toestel in één keer vanaf 5 km neer te halen. Weliswaar beschikt Oekraïne ook over (half)radar gestuurde exemplaren maar die zullen zij niet voorhanden hebben gehad. Het is daar namelijk een anarchistisch zooitje.

Er zijn drie partijen die schuldig kunnen zijn. Heb je het zelf niet gedaan dan blijven er maar twee over. De Russen weten precies wat de separatisten doen maar de separatisten niet wat de Russen doen. Hetgeen betekent dat de Russen binnen twee seconden na de aanslag voor vrijwel 100% zeker wisten wie het had gedaan. Ingeval dat Oekraïne was hebben zij geen enkel belang bij vervolging van de daders maar wel bij een hefboom om Donetsk en Lugansk verder los te weken.

Wij kunnen de nabestaanden alleen van dienst zijn door hier keihard achteraan te gaan. Het internet is het grootste brein van het heelal.

Mee eens, alleen wist Dnipropetrovsk radar van Oekraïne exact te onderscheiden tussen de MH17 en het hypothetische toestel van Putin dat ook heus wel zijn transponder aan had. Dat Voloshin – zogenaamd overgelopen naar de Russen – suggereerde dat hij het verkeerde vliegtuig had neergeschoten kan zijn omdat hij een agent van de Russen is. Dus dat de Russen het toestel van Putin heel slinks zonder het te noemen hebben ingebracht. En anders zou Voloshin een Russisch jachttoestel bedoeld moeten hebben, wat evenwel op Rostov primary surveillance radar niet staat genoteerd. Dus er was helemaal geen Russische jager waardoor dat verhaal van Voloshin bij deze is debunked as a hoax.

Overigens zou het bewust neerhalen van Putin zelfmoord van Oekraïne zijn geweest omdat de Russen echt geen separatisten in een BUK TELAR rond laten crossen en precies zouden weten wie Putin naar beneden haalde.Elena kolenkina

http://thebigsmoke.com.au/2014/07/28/smoke-signal-separating-issues-ukraine/

On the 18th of June, one month before this disaster [MH17] , Elena Kolenkina, a Russian separatist in Sloviansk and the wife of rebel commander Arsen Pavlov reported that the Ukrainian Air Force were tailing civilian planes over Eastern Ukraine.  The claims, if proven true, indicate that the Ukraine were using civilian aircraft as human shields.

Elena Kolenkina trouwde pas op 11 juli met Arsen Pavlov, dus bijna een maand later, dit voor de tijdreeks.

Dus ongeveer een maand eerder op 21 juni plaatste zij deze bijdrage op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=gENJhZwfEfc&list=LLZ3GTMiT5A5cyMntaf6Nh6w&index=4
Elena zegt daarin dat SU-25's onder dekking van burgervliegtuigen naar beneden doken, hun bommen afwierpen en in disguise weer opstegen zodat zij door de separatisten niet geraakt konden worden:

[(1:32/2:14) This means it was a provocation; they wanted the self defense force to shoot down an airliner so that the militias can be declared to be terrorists who shoot down airlines. Hundreds of passengers would have died; it would have been a huge catastrophy.]

Maar stel dat de separatisten alleen Manpads tot 3,5 km tot hun beschikking hadden terwijl airliners op ongeveer 10 km hoogte vlogen. Dan hadden zij dus geen verhaal en dan hadden zij deze film niet zo op You Tube kunnen plaatsen. Wat betekent dat de separatisten hier al op 18 juni IMPLICIET TOEGEVEN over Pantsirs te beschikken, het kleinere broertje van de BUK met een hoogtebereik van 15 km. 

Wat ook betekent dat onze regering hiervan op de hoogte had kunnen en moeten zijn en al op 18 juni 2014 het vliegen boven Donetsk HAD MOETEN VERBIEDEN. Het geldt natuurlijk ook voor de graailines. Dus dat hele diplomatenoverleg is een cover up van de totale inertie en lethargie van het ministerie van Veiligheid.

[- 30 juni NAVO generaal Breedlove: Oekraïense helikopters uit de lucht geschoten, kennelijk door manpads in Donetsk, maar nog geen BUKs of manpads waargenomen. Russen bekwamen separatisten in eigen land bij Donetsk met tanks, APC's (Armoured Personnel Carriers) and anti-aircraft capability (BUKs, geen training met manpads waargenomen).]

In de rebound werd het voor Oekraïne nu wel erg gemakkelijk om een val voor de separatisten op te zetten. Hun openbare 'bekentenis' stond immers al een maand op You Tube. Zij spraken in ieder geval niet tegen dat ze een airliner op 10 hoogte uit de lucht konden schieten. Ziet u nu de strategische fout van de separatisten?

Maar zoals uit 'De Dubbelspion van MH17' mag blijken:
http://sexualreligion.blogspot.nl/2015/02/de-dubbelspion-van-mh17.html
maakte Oekraïne ook een aantal grove fouten. Enerzijds hadden zij een behoorlijk zwaar bewolkte hemel nodig om de spotter van de BUK met de MH17 überhaupt te kunnen misleiden. Deze kon de MH17 en de hypothetische jager daardoor vrijwel niet waarnemen en zoals beredeneerd gebruikten separatisten ook geen Flightradar omdat zij op 9,7 km niets te zoeken hadden en militaire vliegtuigen hun ADS/B transponder altijd uit hebben. Dus op de gebruikelijke hoogte tot 7 km hadden zij niets aan Flightradar.

Om gewaarschuwd te zijn zou de schutter van de BUK op zijn autonomous BUK TELAR radar twee objecten met grote radiale snelheid hebben moeten zien naderen. De jager en de airliner. Dan had hij dus geweten dat een jager in disguise met een airliner meevloog en dan had hij niet geschoten.

Oekraïne, ook niet achterlijk heeft dit alles tevoren overwogen en er een contra-spion tussen geschoven. Dus toen er maar één Antonov (440 km/u) op schijnbaar lage hoogte en met dezelfde radiale snelheid als de MH17 (905 km/u) op grote hoogte op de BUK aankwam, toen had de schutter van de BUK de zekerheid dat er geen jager en DUS OOK GEEN CIVIL AIRLINER bij betrokken was.

In het andere geval heeft Oekraïne de MH17 zelf met een BUK of een jager neergehaald.Basic Dimension

@ toets (1) MH17
.
[Herinneren we ons allemaal nog de radarbeelden die de Russen al vrij snel verstrekten. Daarop was duidelijk het radarsignatuur van een Sukhoi 25 zichtbaar, die zich in de nabijheid van MH17 bevond.]
.
Deze beelden overtuigen niet iedereen. Maar belangrijker is dat de SU-25 vóór de ramp niet op Rostov primary surveillance radar zichtbaar was. Dus hij zat óf onder de 5 km óf op het dak van de MH17.
.
Maar de evt kogelinslagen zaten in de cockpit en daarom moeten de piloten op enig moment wel zeker een SU-25 vóór zich gezien hebben en daarvan verschrikt melding hebben gemaakt. Wat kennelijk niet is gebeurd. Hetgeen betekent dat zich tijdens de ramp geen SU-25 zichtbaar vóór het toestel bevond. Maar dus ook niet op of achter de MH17 voor wat betreft het kogelscenario. 
Want kogels gaan niet in een bocht.
.
Nu kunnen de gaten in de cockpit ook door een A2A zijn veroorzaakt. Maar dan weer hetzelfde probleem dat de SU-25 niet op het dak of achter de MH17 heeft gevlogen want de A2A zoekt infrarood de motoren op. Overigens gaat dit nog vaak mis maar ook hier kan de SU-25 de A2A niet van nabij en van voren hebben afgevuurd omdat de jager dan zichtbaar was voor de piloten.
.
Dus omdat de SU-25 alvorens de ramp niet op Rostov’s primary surveillance radar zichtbaar was ZIJN ALLE ‘STRAALJAGER IN DE BUURT’ SCENARIO’S DEBUNKED.
.
Wat nog wel kan is dat de SU-25 buiten de primary surveillance radar van Rostov op 5 km hoogte zat. Maar dan waaieren de kogels zo veel uit dat gericht schieten belachelijk is. 
DUS ALLE KOGELSCENARIO’S ZIJN OOK DEBUNKED.
.
Maar dan kan nog wel degelijk een A2A zijn afgevuurd. Echter is een proximity fuze op basis van infrarood of radar (op twee plaatsen op het projectiel voor ontploffing) minder relevant dan de geleiding. Het ding moet dan wel vanaf 5 km door de SU-25 piloot behoorlijk lang naar de MH17 worden geleid, en ingeprogrammeerd. Dat is zeker wel een mogelijkheid. Maar dan is het probleem nog of men met zo’n A2A wel in één keer zo’n groot vliegtuig neerhaalt en dan ook nog op deze manier. Want die A2A’s zijn eigenlijk voor luchtgevechten tussen kleine jagers. Rusland heeft wel hele grote die een Boeing kunnen neerhalen.
.
En waarom zou Oekraïne gebruik maken van SU-25 toestellen van de Georgische luchtmacht waar zij zelf een der fabrikanten van die aircraft is? En waarom een SU-25 gebruiken als men bij voorbaat weet een giga toestel op 11 km hoogte neer te halen dat 1005 km/u vliegt? Dan had Oekraïne heus wel zijn MiG-29 of zijn SU-27 gebruikt.

.
Bedenk ook dat een zo immoreel complot niet bijvoorbaat met de hele wereld gaat worden gedeeld. Dat dit achteraf toch is gebeurd komt omdat de aanslag niet al te slim is opgezet.
.
[ook al hebben vele ooggetuigen één of meerdere “gevechtsvliegtuigen” in de nabijheid van MH17 hebben gezien.]
.
Het was nogal bewolkt die dag (en niet toevallig want daarvoor uitgekozen), horen kan maar zien is twijfelachtig.
.
Motieven neerhalen MH17
.
http://sexualreligion.blogspot.nl/2015/01/motieven-neerhalen-mh17.html
 
Basic Dimension
.
Van toets een uitstekend ballistisch onderzoek dat de val van de MH17 berekent maar ook een keuze maakt uit drie plaatsen van waaruit een BUK het vliegtuig kan hebben geraakt.
.
https://drive.google.com/file/d/0ByibNV3SiUoobnpCVDduaHVORHM/edit?pli=1

.
De keuze valt dan op de plaats Shakhtars (Image 11; 16 van 25). Vervolgens is de juiste hoek van ontploffing aan stuurboord van de MH17 berekend, een BUK ontploft altijd iets boven het doel. Dan ziet men dat het shrapnel over de fuselage in de bekende hoek over de linkervleugel scheert.
De kogelgaten aan de linkerkant van de cockpit moeten uitslaggaten zijn en verbuigingen (Alpi). De optie van een solitaire BUK TELAR wordt door de schrijver verworpen als te belachelijk gezien de moeilijkheidsgraad van het proces. Image 12 Angle of Missile fire op de MH17 is de beste plaat van de situatie op (17 van 25). Image 15 (21 van 25) laat de drie alternatieve routes van MH17 zien die alle door Shakhtars worden bestreken. De mening van de auteur ziet u vanaf (24 van 25). Hij is van mening dat de separatisten onvoldoende know how hadden voor deze aanslag en heeft ernstige bedenkingen tegen de VS.


Het is natuurlijk wel zo dat aan bakboordzijde van de cockpit in- en uitslaggaten zijn gevonden, mogelijk afkomstig van binnen ontploffende munitie. Dus kogels van links. Voorts herinnert men zich de zonnebloemstelen in de stoelen van de crew als zou het vliegtuig frontaal onder vuur zijn genomen.Basic Dimension
(1)
.
They Knew
4 maart 2015 om 00:58
.
Onderbuikgevoelens en seksuele religies zijn in dit verband de volgende kinderachtige argumenten door u ingebracht. Hoe krampachtig ook geprobeerd ben ik niet vast te leggen op het BUK-scenario. Maar omdat dit scenario door het Westen zo sterk wordt benadrukt is dit als eerste op logica getoetst.
.
En dan blijkt dat separatisten op 18 juni reeds begrepen dat het neerschieten van een burgervliegtuig wel het ergste was wat hen kon overkomen. Helaas gaf Elena Kolenkina daarmee ook te kennen in staat te zijn een burgertoestel op 10 km te raken.
.

Dit betekent naast het falen van de AIVD dat zij toen waarschijnlijk nog geen BUK maar mogelijk al wel Pantsirs hadden. Die gaan 20 km ver en 15 km hoog. Zij zijn voor de middelgrote afstand als de AN-26 op 6 km en minder effectief dan een BUK. Zouden zij daarmee de MH17 van voren geraakt hebben dan was dat misschien overeenkomstig de aangetroffen schade.
.
Oekraïne heeft geen opgewerkte SU-25 nodig want heeft ook de beschikking over de SU-27 en de MiG-29. Verder zijn dergelijke vliegtuigen vóór de crash niet op radar opgemerkt. Mogelijk is daarom nog wel een moderne stealth als Westerse variant.

Basic Dimension
.
[AIVD-MIVD-CTIVD-OM-POLITIE-OVV: een woud van onverenigbare tegenstellingen]
.
OVV: De directie – waaronder directeur Joustra – bestaat niet uit wetenschappers maar uit ambtenaren, zij nodigen wel onafhankelijke wetenschappers uit voor onderzoek. Maar toch is dit een weeffout omdat de directie de eindverantwoordelijkheid draagt. En ook al is dit geen wetenschappelijk instituut, er hoort wel degelijk een wetenschapper aan het roer.
.
AIVD: De AIVD is de zoveelste beklaagde in de MH17 affaire die op de plaats van de rechter wordt neergezet. De AIVD keurt hier haar eigen vlees. En de AIVD heeft nogal wat steken laten vallen in de MH17 zaak.
.
CTIVD is de wetenschappelijke control switch in dit netwerk tussen wetenschap en ambtenarij. Het levert de overheid op verzoek wetenschappelijk deskundigen die echter eerst door de AIVD worden getoetst. Ook hier keurt de AIVD de messen voor haar eigen vlees.
.
OM: Het OM beoordeelt de rol van minister Opstelten van Justitie die dus ook zijn eigen vlees keurt.
.
POLITIE: De politie keurt het vlees van haar baas Opstelten die over de Veiligheid hoort te gaan.
.
Oekraïne keurt…enz, enz.
.
Wat is er tot nu toe bekend? De natuurlijke animositeit tussen wetenschap (OVV) en justitie (OM) lag al voor de hand. Maar de wrijving tussen OM en inlichtingendienst (AIVD) is nieuw. Nu zegt Joustra, de directeur van de OVV – en dus niet van het OM – dat er niets aan de hand is en dat de samenwerking prima is en dat de CTIVD een belangrijke mediërende functie vervult.
.
[De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde maandag 5 januari 2015 op de website dat de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) onderzoekt welke rol de AIVD en MIVD hebben bij de besluitvorming rond de veiligheid van vliegroutes. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie hebben de CTIVD op verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd dit onderzoek uit te voeren.]
.
Maar onze Hana333 heeft een en ander voor ons bijgehouden en wat blijkt, dat de AIVD de wetenschappelijk onderzoekers screent alvorens zij tot het MH17 onderzoek worden toegelaten:
.
– De AIVD controleert zichzelf in de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD):


hana3333 februari 2015 om 14:02[Geen uitwisseling informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten naar haar partners (AiVD) over veiligheid luchtruim.]
Is dit wel zo?
.
Hana333
.
Wat de CTIVD, de commissie die de rol van de veiligheidsdiensten zou moeten controleren, betreft, ben ik niet zo overtuigd van haar transparantie en onpartijdigheid. Zie bijv.:
.
https://blog.cyberwar.nl/2015/01/dutch-review-committee-on-the-intelligence-and-security-services-ctivd-establishes-knowledge-network-and-feedback-group/waarin staat te lezen:
.
.Hana333
.
[Although drafts of secret appendices to oversight reports will not be presented to the experts, and the experts will not be involved in case investigations or hearings of persons, the experts may access documents that have not (yet) been declassified by the relevant Minister. Security screenings at the A level [=highest level for non-officials] will be carried out in consultation with the AIVD. The names of the persons involved in providing feedback will be announced following the outcome of the screenings. Not until then, the experts will be involved in investigations.]
.
Hana333
En wie voert die zogenaamde A-level screening uit??? ……Jawel, de AIVD!!!! En zo is het cirkeltje weer rond. Het MH 17 onderzoek is al maanden lang verspilling van geld, tijd, energie en, last but not least, het vertrouwen van de burger.
.
Want hoe waanzinnig het ook klinkt, de AIVD zit ook in de beklaagdenbank haar eigen rol te onderzoeken. Wat moet zij zeggen? Hoe Elena Kolenkina al een maand eerder op Youtube de angst van de separatisten voor het hoe dan ook neerhalen van een burgertoestel verwoordde? Dat zij daarmee ook IMPLICIET ERKENDE hoger dan 10 km vliegtuigen te kunnen neerhalen? Dat de AIVD en het Ministerie van Onveiligheid zaten te slapen in brombeerachtige zelfgenoegzaamheid?

.
Wat zal het OM anders willen weten dan de exacte rol van de AIVD hierin? Waarvan bekend is dat zij nul komma nul niks never te melden had over Oekraïne dat compleet was wegbezuinigd?
.
Motieven neerhalen MH17
.
http://sexualreligion.blogspot.nl/2015/01/motieven-neerhalen-mh17.html===================================

Double check CTIVD

What is CTIVD?
Founding of CTIVD:
The Commission for Supervision of Intelligence and Security (CTIVD) exists since 2002. The Commission will consider whether the Law on Intelligence and Security Services Act 2002 and the safety investigations are carried out properly. In addition, they shall review the actions of the General Intelligence and Security Service (AIVD) and the Military Intelligence and Security Service (MIVD). 

Independence CTIVD:
Supervision of the intelligence and security services should not only be knowledgeable, but also independent of these services and politics.

Independence CTIVD:
CTIVD can be seen as the scientific control switch in the network between science and civil service, if related to security. At the request of the government, the CTIVD controls scientists who must guaranty the stamp of scientific independence on governmental reports, related to security. Therefore, scientific experts are first reviewed by the AIVD (Dutch Security Service). Hence, by selected sampling of scientists, artificial scientific independence is implemented into governmental reports, related to security. Dutch scientists just have a conditional probability to see their name on this kind of governmental reports. So double check "facts" from DSB, JIT, CTIVD, or whatever.

An example from hana333, who lost a relative in the assault on MH17.[No exchange of information from US intelligence to its partners (AIVD) concerning Safety airspace.] (above Donetsk, BD).

Is this true?
Concerning the CTIVD, the committee which should check the role of the security forces, I am not so convinced of its transparency and impartiality. See eg .:

https://blog.cyberwar.nl/2015/01/dutch-review-committee-on-the-intelligence-and-security-services-ctivd-establishes-knowledge-network-and-feedback-group/

which states:

[Although drafts of secret appendices to oversight reports will not be presented to the experts, and the experts will not be involved in case investigations or hearings of persons, the experts may access documents that have not (yet) been declassified by the relevant Minister. Security screenings at the A level [=highest level for non-officials] will be carried out in consultation with the AIVD. The names of the persons involved in providing feedback will be announced following the outcome of the screenings. Not until then, the experts will be involved in investigations.]


And who carries out the so-called A-level screening??? ...... Yes, the AIVD !!!!
And so the circle is round again.
MH 17 investigation for months is waste of money, time, energy and, last but not least, the confidence of the citizens.}}}

Translated into our world of today: we cannot trust the judgments of Tjibbe Joustra of American satellite data, which are said to support the launch site of the alleged BUK near Snizhne. We cannot trust a DSB partly constituted of the SBU a possible perpetrator. We cannot trust a TNO which is very best friends with its Ukrainian counterpart in Kiev. We need independent scientists in all those institutions. 

So, officially Dutch law prohibits interactions among all kind of institutions to guaranty scientific independence, but the informal truth is very different.

===================================


Basic Dimension
.
Een vooruitblik op het eindrapport van MH17.
.
Een journalist van Nieuwsuur zei geloof ik op 3 maart dat bronnen bij het OM en de politie verklaarden dat zij menen dat de Russen de MH17 hebben neergeschoten maar dat de AIVD omwille van onze relatie met Rusland geen informatie wilde geven.
.
Nu zou ik een journalist van de NPO nooit op zijn woord geloven en dit gecheckt willen zien. De procedure is dat de OVV bepaalt hoe het toestel is neergehaald en het OM vervolgens achterhaalt wie het heeft gedaan. De conclusie luidt daarom dat de OVV kennelijk al klaar is met haar onderzoek. Dat hebben wij dus gededuceerd.
.
Stel nu dat het OM inderdaad informatie heeft dat de Russen het hebben gedaan. Dat kan dan met BUKs of Pantsirs alleen vanaf Oekraïens grondgebied zijn gebeurd met een Russische bemanning. Maar dat noemen wij gewoon huursoldaten uit Rusland. Dus daarom vallen de BUK en de Pantsir af als oorzaak. Het is geen BUK, dat weten wij al weer.
.
Maar dat wisten wij eigenlijk al. Want enige dagen na de wapenstilstand werden opeens de Russen en wetenschappers uit andere landen bij het onderzoek betrokken. Russen en Oekraïne hebben waarschijnlijk tijdens de wapenstilstand de geheime afspraak gemaakt dat Lugansk en Donetsk gedeeltelijk zelfbestuur krijgen op voorwaarde dat Rusland Oekraïne niet verlinkt met de MH17. Want Oekraïne wist dat zij Lugansk en Donetsk nooit meer terugkrijgt.
.
Dat volstrekt overbodige onderzoek van de Russen op Gilze-Rijen is een cover up om de Russen erbij te kunnen betrekken, die willen voorkomen dat Oekraïne hen er in het onderzoek alsnog bijlapt.
.
Maar dat kan dus alleen omdat het OVV al heeft bepaald dat de BUK geen oorzaak is. Was de Buk wel de oorzaak dan zouden die andere internationale wetenschappers dat ook vaststellen: het is een BUK, dus Oekraïne of de separatisten hebben het gedaan.
.
Dus draai de zaak om en men weet al heel lang dat het een fighter aircraft is, reden waarom de autoriteiten stug volhouden dat het een BUK moet zijn. Maar met een fighter aircraft kunnen de Russen het dus ook hebben gedaan. Dus komen de internationale onderzoekers wel achter de oorzaak maar niet achter de dader. En de geheime overeenkomst tussen Russen en Oekraïners is nu dat zij elkaar de hand boven het hoofd houden omwille van Lugansk en Oekraïne.
.
Wij concluderen daarom wederom dat de OVV al besloten heeft dat de MH17 met een A2A en/of een kogelregen is neergehaald. En omdat op geen enkele radar vóór de ramp een jet op de primary surveillance radar is geregistreerd moet het wel een hele moderne stealth zijn. Die hebben alleen de Russen, maar dus ook de NAVO.
.
Dus wilde het OM sluw afchecken of die moderne stealth met A2A voor grote Boeings nu kwam van Rusland of Amerika. En daarom zeiden zij tegen de AIVD dat zij de Russen verdenken, waar zij dat slechts tegen beter weten in beweerden, want eigenlijk de Amerikanen op het oog hebben.
.
Maar de AIVD is ook niet gek en geeft geen sjoege.
.
Want ook de AIVD weet dat de Russen er geen enkel belang bij hadden om de MH17 neer te halen. Dus toen werd het OM heel boos en dacht verdomme, wij gooien het in de pers.
.
Dus het OM denkt dat Oekraïne het heeft gedaan, case closed.

.

Maar door dit nieuwe scenario staan alle radargegevens van Ukraine’s Dnipropetrovsk radar en Ruslands Rostov’s radar ter discussie. Want kunnen die nog wel worden vertrouwd? En hoe lang onderhandelen zij al met de MH17 als inzet? Want zoals eerder gezegd, als de Russen zeker wisten dat de separatisten het niet gedaan konden hebben, dan wisten zij ook onmiddellijk dat Oekraïne het heeft gedaan. Dus dat hele Russische spel daarna met Rostov radar is mogelijk een cover up, vandaar zo’n shit ook. Dus dit nieuwe scenario relativeert alle radar gegevens, die zijn wellicht volkomen onbetrouwbaar, zeker waar het de fighter jets betreft. Dus komt die trage oude SU-25 ook weer in beeld van ver boven de 5 km grens….Basic Dimension
Colonel Cassad (een bekende Russische blogger) heeft een analyse gemaakt van het neerhalen van MH17. Volgens hem is op een van de foto’s (gemaakt door Jeroen Akkermans) een “rod” te zien van een R-60M raket te zien. Dit is een air-to-air missile, die een ring van metalen staven bevat die na ontploffing een uitdijende cirkel vormen om op zo’n groot mogelijk gebied grote schade aan te richten.
http://cassad-eng.livejournal.com/133434.html
.
@ Vigilante
.
Belangrijk artikel, bedankt: 
http://cassad-eng.livejournal.com/133434.html
.
Interessante verzameling kogelgaten. De auteur concludeert dat een BUK op relatief grote afstand ontploft (17 meter), waar de gevonden gaten eerder wijzen op een explosie op zeer korte afstand ( <5 meter), een air to air missile dus.
.
[ Because there are no cross-shaped traces — the dominating sub-projectiles of the BUK missile, and because the actual explosion occurred at the distance of no more than 5 m, we may reject the version of the use of BUK. The S-200 complexes are "not used" in the Ukraine since 2001, nobody recorded a launch of S-300 missiles in this area.]
.
Daarnaast laat de BUK shrapnel een karakteristiek kruis zien (PEX-vormige trim), omdat een kruis gemakkelijker door objecten gaat. 
Dergelijke sporen zijn niet waargenomen. [In all cases the skin of the airplanes looks roughly the same: many small round or cross-shaped holes.]
.
De vierkante gaten komen van munitie op R27 missiles aangebracht, die op de SU-25 kunnen zijn gemonteerd. 
[In the description of the R27 missile characteristics, for example (it can be also mounted on Su-25), the presence of prepared cubes above the rods in the warhead of the missile is mentioned.]
.
Rods zijn een volledige buitenmantel van metalen staafjes, parallel aan het projectiel, die afwisselend van onder en boven aan elkaar gelast zijn. Bij ontploffing vormen zij een ring en uiteindelijk spat het geheel uit elkaar. Het geeft driehoekige delta-gaten die in de MH17 zijn aangetroffen. 
En het komt van de:
.
[“The rod-shaped warhead of R-60M (62М) with wolfram rods laid out perpendicularly would result not in linear but rather in huge delta and diamond-shaped holes.]
.
De langwerpige incisies op de vleugel kunnen de rods zelf zijn van de R-60M: [Next to this hole and the frames that are “cut” along it we can see an elongated element, which is externally similar to a fragment of the rod-shaped sub-projectile from the “air-to-air” aviation missile R-60M.(…)
(sub-projectile: rods zijn dus aangehechte projectielen).
.
The shapes of the holes match the damage that would be expected from the warhead of the R-60M, which is mounted on Su-25M1 attack jets.] 
.
[“Shrapnel-rod warheads are typically used on the “air-to-air” missiles due to their compact size. At the moment of the closest approach to the target, the lifting charge is exploded and a beam of rods heads towards the target at almost space velocity. If there is a hit, such a rod may be able to fully penetrate the airplane just due to the kinetics in almost every plane, destroying the internal infrastructure of the airplane and ruining the onboard equipment. The kinetics of the rod is such that it may be able to cut even a titanium longherone in two. Such warhead has another advantage: the missile doesn’t need to be perfectly precise — it is blown up before contacting the target and the rods spread towards the airplane in a cone. Even if only 2-3% of these rods hit the target, the plane is doomed.”]
.
Some sources state the mass of the rods: 3 g. The mass of the warhead is 3 kg. The rods are laid out in the case with a triangular framing — the rods probably have triangular section. “The space between the case and the rod-shaped sub-projectiles is filled with TNT, which has pyramidal holes next to each semi-prepared sub-projectile in the casing. The sub-projectiles weigh 3 g and reach the speed of 7.5km/s”
.
[We can see large inbound ragged delta-holes, for example, on the right side in the skin of the second compartment of MH17. The soot trace can be seen on one of them. Besides, two similar holes can be seen on the floor of the front baggage compartment, not far from the pilot cabin.]
.
[The shapes of the holes match the damage that would be expected from the warhead of the R-60M, which is mounted on Su-25M1 attack jets.]
.
[Just seven seconds passed after the moment of the last response by the MH17 crew until the loss of the connection with the airplane. The crew didn’t have enough time to tell the dispatchers about any threatening situation (if we believe the authenticity of the “missing” records from the air traffic control office in Dnepropetrovsk). So, the events in the pilot cabin unfolded rapidly.]
.
[Thus, the version of one or two Su-25M1 attack jets arose. These are modernized attack jets, which are present in Ukraine (by the moment of the tragedy, the Ukrainian air force had five such jets — one of the six Ukrainian Su-25M1 was shot down one day before the “Boeing” catastrophe).]
.
[The modernized Su-25M1 has digital gun sights, which improves the targeting precision by 30% compared to the standard analogs. The practical ceiling of a Su-25M1 is 10000m. The maximum velocity is 975 km/h.]
.
[If this is indeed a fragment of the right engine, then the fire was performed using an aircraft cannon from the right and the back and later from the right side through the broadside and the right engine towards the pilot cabin. Most likely fire was opened at close range (about 500-700m).]
.
[CONCLUSION: A combined strike from a Su-25 M1 attack jet was performed against the Malaysian Boeing. The first attack from the Su-25M1 was performed on the course of the “Boeing” flight in pursuit — most likely the attack jet was located on the right side of the tail of the Malaysian airplane and fired while moving towards the right engine — in this direction the jet made several shots using its 23 mm or 30 mm aircraft cannon.]
.
[The pilots died after the first attack, a large-scale decompression occurred in the cabin, the electronics went out of order, the plane turned right and the “Boeing” was probably attacked by the attack jet again, but this time on the left side, in the cabin area from the side of the crew commander using the aircraft cannon and a R-60M rocket in the area of the left engine and the left door, on which the traces of penetration by rod-shaped sub-projectiles remained.]
.
Als dit alles waar is dan klopt dit met het feit dat reeds gebleken is (zie voorgaande comments) dat de OVV al tot air to air missiles besloten heeft. Want ingeval van een BUK kunnen de separatisten of Oekraïne de dader zijn, en dat gaat Oekraïne zeker verliezen en dan zouden er echt geen onafhankelijke wetenschappers op Gilze-Rijen worden toegelaten. Die nagelen dan Oekraïne geheid aan het kruis. Maar bij een SU-attack komt Rusland in beeld en Rusland doet liever zaken met Oekraïne, net zoals onze regering trouwens. 
Dus dat wordt deel II van de Doofpot affaire.
.
Waarom mocht Rusland binnen 5 dagen na de wapenstilstand opeens aanschuiven om wrakstukken te onderzoeken op Gilze-Rijen? Hoe dom kun je zijn, had geen enkele zin. Wetenschappelijk volstrekt nutteloos.
.
Omdat het OM het juridische gedeelte reeds uit handen heeft moeten geven aan de AIVD. Besloten is al tot een patstelling tussen Rusland en Oekraïne als sub-deal van de gedeeltelijke zelfstandigheid van Lugansk en Donetsk.
.
Iedereen weet het, behalve wij natuurlijk weer. Dus het OM is al door de bocht en het revolterende personeel is ook niet in overtreding want het officieuze standpunt is dat Oekraïne de dader is, waar het personeel slechts Rusland naar buiten brengt. Of wij dat maar even willen omdraaien.

38.  Basic Dimension
.
Ja, nog even, die rods zijn onder en boven gelast en bij opblazing wordt dat eerst een zigzag ring die later een cirkel wordt voordat hij uiteenspat. Rods zijn zo licht dat zij goed bruikbaar zijn voor airfighters tegen elkaar. Maar of je daarmee ook gelijk een Boeing neerhaalt staat nog te bezien.
.
Op gegeven moment schrappen wij scenario’s zoals de Dubbelspion. Daarin werd al de onlogica van het separatisten aandeel beredeneerd.
.
Maar Rostov Radar blijft een probleem omdat de SU-25 ook alvorens de clash zichtbaar had moeten zijn op de primary surveillance radar. Of zouden Russen en Oekraïners elkaar binnen 10 minuten na de crash al hebben verstaan en een elegante way out hebben afgesproken, doorspekt met tal van nep argumenten van Russische zijde?
.
Bedenkingen:
.
De schrijver spreekt in eerste instantie van één of twee SU-25 M1, met verbeterd GSh-30 aircraft cannons die van rechtsachter komend de rechtermotor doorboren, dan de rechterkant van de business-class en dan de piloten in de rug dodelijk raken. 
De R-60 M volgt dus pas in tweede instantie.
.
[The pilots didn’t see the attack jet in front of them [want kwam van rechtsachter] — they were mortally wounded from the back. Already after this the Su-25 attacked the cabin from the front, when the “Boeing” was turned around. This is how the numerous entry and several exit holes on the cockpit plating were formed.]
.
Wel, daar moet je als piloot van te voren wel verdomd goed over nadenken want dit lijkt wel een beetje op de productregel van aangeharkte kansen. En ook al zijn de piloten direct dood, in een paar seconden registreert de flight data recorder nog wel degelijk het uitvallen van de rechtermotor. En het hele systeem viel in één klap uit.
.
Bedoeld te zeggen dat hier met het eerste schot veel teveel effect geclaimd wordt.
.
[And because there are no traces of the impact of rod-shaped sub-projectiles in the pilot cabin, but there are many holes with jagged edges — it was a fragmentation charge that exploded there. Such shells with round contact elements are used in the GSh-30 aircraft cannons, they are also characteristic for the S-200 and S-300 SAMs.]
.
Dan de air to air raket. Deze R-60 M is helemaal niet zo geweldig en heeft nog nooit een groot toestel als een Boeing uit de lucht geschoten:
.
WIKI: [On 20 April 1978 two R-60 missiles were fired at Korean Air Lines Flight 902 after a navigational error had caused it to fly into Russian airspace. One missile hit, detaching 4 meters of the left wing and killing 2 passengers. The plane made an emergency landing on a frozen lake.]
Dus alhoewel de inslaggaten mogelijk wijzen op een A2A, is R-60 M voor veel kleinere objecten gemaakt en weegt hij 44 kg met een tungsten warhead van 3 kg.
.
Dus dan zou de kogelregen verantwoordelijk zijn voor de instantane loskoppeling van de cockpit van de business-class. 
Twijfelachtig hoor.
 
.
Voor dit scenario pleiten de verschillende vormen van (kogel)gaten maar de voorgestelde permutatie van deze gecompliceerde afhankelijke gebeurtenis kan het onmiddellijke uitvallen van de flight data recorder volstrekt niet verklaren.
.
Wel weten wij nu dat het toestel niet van voren is geraakt door een A2A.
.
Voeg dit bij het niet waarnemen van de SU’s op Rostov’s primary surveillance radar – want bedenk dat de jagers in dit scenario van ver en hoog moeten zijn gekomen – dan is ook dit scenario onvoldoende.


http://www.whathappenedtoflightmh17.com/what-weapon-could-have-downed-mh17/


Basic Dimension

@ Delecluze
.
http://thesaker.is/how-mh17-was-shot-down-analysis-by-colonel-cassad/
.
[My disagreement with Colonel Cassad is that I believe that the R-60M missile was used first to hit one engine and slow down MH17 and that the SU-25s guns were used later to finish off the airliner. Still, this difference is trivial. We both agree that missiles and canon fire were used and that no Buk-M1 was used (other than to cue the SU-25 to the correct intercept trajectory, in my hypothesis).]
.
Neen, het verschil is niet triviaal, want als de A2A als eerste de rechtermotor raakte dan had dit op de flightrecorder gestaan. Iets moet in het eerste schot, de computerruimte van de Boeing uitgeschakeld hebben én de bemanning gedood, voorwaar iets dat men vrijwel niet kan plannen. Verder staat de SU-25 niet op radar vóór de clash en dat moet wel. Het ligt overigens wel voor de hand eerst een A2A te gebruiken, het zwakke punt in dit scenario.

mvdb
De inslaggaten wijzen juist helemaal niet op een Air to Air raket. Het woord inslaggaten zegt het eigenlijk al. Een gat terwijl een A2A in vrijwel alle uitvoeringen gebruik maakt van rods. Rods zijn kleine, dunne staafjes welke een zeer specifiek patroon achterlaten op het doel. Dat patroon bestaat uit lagen scheuren in de romp, zeker geen gaten welke rond/ovaal van vorm zijn.
.
Een rod patroon is totaal niet zichtbaar op MH17.
.
http://www.whathappenedtoflightmh17.com/what-weapon-could-have-downed-mh17/
.
Rods geven streepgaten maar ook delta driehoeksgaten, hangt van de invalshoek af.
.
[We can see large inbound ragged delta-holes, for example, on the right side in the skin of the second compartment of MH17. The soot trace can be seen on one of them. Besides, two similar holes can be seen on the floor of the front baggage compartment, not far from the pilot cabin. The shapes of the holes match the damage that would be expected from the warhead of the R-60M, which is mounted on Su-25M1 attack jets.]
.http://cassad-eng.livejournal.com/133434.html
.
Maar naast de ring van rods heeft de R-60M nog een ander wapen en dat geeft vierkante gaten en die zijn ook aangetroffen:
.
http://cassad-eng.livejournal.com/133434.html
http://ic.pics.livejournal.com/evanesce_girl/8305736/59333/59333_original.jpg
.
[In the description of the R27 missile characteristics, for example (it can be also mounted on Su-25), the presence of prepared cubes above the rods in the warhead of the missile is mentioned. The former service members of the Russia and Ukraine air force write on their forum that R-60 is equipped with ready-made shrapnel elements in addition to the wolfram rods (a similar description of the shrapnel and rod-based warhead is present on other websites). (A magnified image of the warhead of the R-60 training missile.) Besides this, not a single known hole on the airplane skin, which includes the skin of the pilot cabin matches the last shown element. ]

mvdb
@Basic Dimension: interessant. Tot op heden ben ik geen informatie tegengekomen op internet waarin staat dat een A2A als de R-60 andere vormen van fragments heeft dan strips van wolfraam of Thungsten.
.
Punt is dat er geen enkele foto van een R-60 te vinden is welke de fragmentatie laat zien. Die fotos in de link laten een lege R60 zien. Daarbij moet worden opgemerkt dat er slechts 1 foto is welke de fragmentatie van een 9N314 laat zien (warhead van een BUK).
.
Het blijft lastig voor burger onderzoekers om de feiten te vinden.
  1. Basic Dimension
(1)
.
@ mvdb
.
Ja, en bij nader inzien kunnen de kruisgaten van de BUK misschien ook vierkante gaten zijn. Wij groeien al met al toch toe naar een aan alle kanten dichtgetimmerd scenario.
.
Ten eerste zijn er m.i. geen jagers bij de MH17 op radar waargenomen vóór de crash. En daarna kan het mogelijk debris zijn. Maar een stealth is ook mogelijk en radar manipulatie kan niet worden uitgesloten.
.
Er is nog geen afdoende verklaring om in één klap de flightrecorder en de bemanning uit te schakelen. Een schot met een boordkanon van rechtsachter door de rechtermotor lijkt een toevalstreffer. Best dom om je vizier dan op de rechtermotor te richten als je de bemanning wilt raken. En wie gaat er schieten met een boordkanon als hij eerst twee A2A´s af kan vuren. Maar eerst een A2A afvuren levert een uitgevallen motor op de flightrecorder.
.
Stel dat Oekraïne het heeft gedaan dan hebben zij kennelijk verwacht dat het toestel brandend neer zou storten om bewijs uit te wissen. Want hoe eenvoudig hadden zij de brandstoftanks van de vleugels niet te grazen kunnen nemen?
.
En zij hebben ook wel heel lang kunnen waarnemen dat het toestel niet in brand vloog. Wel, dan hadden ze er toch zeker nog een paar salvo’s achteraan gegeven? Het bleef nog wel 7 minuten in de lucht. Er is dus veel dat tegen jachtvliegtuigen pleit.mvdb

Er kan zijn gemanipuleerd met de radar beelden geleverd door Rusland. Dat zal dan in het voordeel van Rusland zijn. Dus door het weglaten van een Russich vliegtuig.
.
Een stealth is zeer onwaarschijnlijk tot uitgesloten. Deze theorie is gebaseerd op een theorie van A2A en/of boordkanon welke opzich zelf al vrijwel is uitgesloten. Ukraine heeft geen stealth toestel. Rusland krijgt de eerste in 2016. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_PAK_FA
.
Blijft over de US. De F-22 heeft AIM-120 AMRAAM A2A missile. Deze gebruikt geen rods. 
Dus technisch niet uitgesloten maar zeer onwaarschijnlijk.
·  Basic Dimension
@mvdb
.
(1) Ontknoping MH17
.
[OVV zet Russen schaakmat]
.
Op uw aangeven zie ik thans het licht.
.
De OVV heeft inmiddels geconcludeerd dat de MH17 met een jager is neergehaald. Rusland heeft echter alleen radarbeelden getoond met een airfighter ná de crash. Of dat feitelijk debris is doet niet ter zake. Maar dit is dus een onmogelijkheid.
.
Want uit analyse moet inmiddels gebleken zijn dat de jager op behoorlijke afstand van de MH17 moet zijn genaderd op hoogte, vóórdat beide Donetsk invlogen. Toch staat hij niet op Rostov’s radar. Maar dan is er maar één mogelijkheid en dat is dat de Russen met hun radargegevens hebben geknoeid en wij concluderen daarom dat Dnipropetrovsk Radar (Oekraïne) haar radargegevens al aan de OVV heeft gegeven. En daarom was de OVV ook gelijk al klaar met haar onderzoek.
.
Dat verklaart ook de geheime overeenkomst in de wandelgangen van de wapenstilstand. De Russen staan schaakmat en zijn chanteerbaar geworden. Dus het is net andersom als eerder gedacht en het Westen chanteert de Russen en het personeel van het OM heeft het goed gezien: Het OVV verdenkt de Russen…

Paradoxaal, waar de Russen alleen nog gered kunnen worden door het BUK-scenario dat zij juist zo fel bestreden hebben. Zij staan schaak, want zij kunnen nu niet meer terug van hun uitgewiste radarbeelden.
.
Maar Oekraïne heeft haar beelden wellicht nog niet afgegeven. Dus die kunnen nog water in de wijn doen. Dus in de wandelgangen van de wapenstilstand is besloten dat ook Oekraïne de Russische jager uit haar radarbeelden wist, waardoor een patstelling ontstaat en er geen dader meer is aan te wijzen. Ook de VS slikken hun radarplots in. En ook de AIVD keert zich tegen de slachtoffers.
.
Dus Rusland houdt zich gedeisd in Lugansk en Donetsk en rukt niet verder op. Oekraïne wist de beelden en Rusland mag aanschuiven in Gilze-Rijen voor “onderzoek” naar de wrakstukken. En een nieuw en volstrekt onnodig blik internationale onderzoekers wordt opengetrokken om de komst van de Russen te neutraliseren. En dat kan alleen als het geen BUK is, want anders komt Oekraïne in gevaar.Mvdb
Al die theorieen zijn interessant maar even terug naar het begin:
– de separatisten claimen een Antonov 26 te hebben neergehaald op 17 juli in de buurt van Torez
-separatisten worden naar het wrak gestuurd om piloten te zoeken
-eenmaal daar blijkt het te gaan om een passagierstoestel
-intussen bericht de Russische media ook over neerhalen van een Antonov
-het bericht op Facebook over neerhalen van de Antonov wordt verwijderd
-er heeft een BUK op die datum in de buurt gereden
-MH17 is zonder alarmsignaal van piloten neergestort
-de blackbox laat een plotselinge uitval van alle systemen zien
-ooggetuigen spreken over twee luide knallen en over een raket
-geen militair vliegtuig in de buurt van MH17
Het SU-25 verhaal (boordkanon krijgt nu steeds minder aandacht, focus is nu R-60 bij de spindocters)is uitsluitend om verwarring te zaaien bij publiek..
·  Basic Dimension

@ mvdb
.
Mooie lijst, die neem ik op.
.
Ik beweer niet dat de Russen het gedaan hebben maar als dat wel zo is ben ik al aardig op streek met het scenario. Hetzelfde geldt voor de separatisten.
.
Uw lijstje bevat mogelijk gespeeld circumstantial evidence terwijl de gaten in de romp de primaire evidentie bevatten. En alleen dat maakt uit welk wapen er is gebruikt. En dan ligt de BUK niet direct voor de hand. Maar onmogelijk is het niet uit de shrapnel analyses die allang klaar hadden moeten zijn.
.
Dan blijkt uit uw lijst dus maar één concreet feit en dat is dat de black box in één keer is uitgevallen en ook dat de piloten geen alarm hebben geslagen, maar alleen onder voorwaarde dat de OVV dit keer tenminste de waarheid mag vertellen en Oekraïne niet staat te liegen. Dus u kunt geen primaire evidentie overleggen.
.
Combinatie van de radargegevens van Rostov’s radar en Dnipropetrovsk Radar (Oekraïne) moet uitwijzen of hiermee geknoeid is, tenzij afgesproken werk tussen beide. Indien de Russen niet liegen en de radarbeelden juist zijn, vervalt juist het jager scenario omdat dat ding vóór de aanval op primary surveillance radar niet te zien is. Dan houdt de jager onder de 5 km als eerste wapen alleen zijn A2A over en die is warmtezoekend, dus de motor, dus de flightrecorder.
.
Vervalt de jager dan blijft de BUK over maar ook de Pantsir, die eigenlijk meer voor de middelhoogte is bedoeld maar daar dachten de separatisten waarschijnlijk ook aan, zij dachten dat het een Antonof-26 was op 6 km, maar de Pantsir schoot dus door tot 10 km, en 15 km haalt hij ook.[
Высота полёта цели — 5 м … 15 км;]
·  Basic Dimension

(3)
.
Pantsir: [The sustainer is the highly agile part of the missile and contains the high explosive multiple continuous rod and fragmentation warhead,[(…)[Pantsir-S1 combat vehicles can fire missiles on the move. Warhead weight 20 kg[31] (5.5 kg explosive + 14.5 2000 pieces of shrapnel and rods)[32]]
.
De Pantsir-S1 is wel de modernste van 2012. Mogelijk hebben de separatisten een ouder stand alone exemplaar. De piloot van de AN-26 dacht dat hij door een Pantsir geraakt was.


D. G. Neree
‘Sluitend bewijs dat vlucht MH17 werd neergeschoten door Oekraïense jager’http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/03/Sluitend-bewijs-dat-vlucht-MH17-werd-neergeschoten-door-Oekraense-jager

Basic Dimension

9 maart 2015 om 19:58 
.
@ DG
.
Het ligt voor de hand dat een airfighter piloot eerst van grote afstand zijn A2A op de MH17 afvuurt. Naar waarschijnlijkheid kwam die dan in de rechtermotor en het falen daarvan zou op de flightdata recorder hebben moeten staan.
.
Het valt niet mee om van schuin achter met kogels de rechtermotor uit te schakelen, de computer en beide piloten. Dat lijkt op de productregel van aangeharkte kansen.
.
De getuigenverklaring van de Russen kan gegenereerde ‘circumstantial evidence’ zijn. Het primaire bewijs zit hem dus echt in de beschadigingen aan het toestel en de shrapnel in de slachtoffers.
.
.
Dat het een A2A zou kunnen zijn kan blijken uit het toelaten van niet corrupte internationale onderzoekers, samen met de Russen, 5 dagen na de wapenstilstand. Is het een A2A dan kunnen Russen óf Oekraïners het hebben gedaan. Die komen er samen wel uit :). 

.
Maar is het een BUK dan komen Oekraïne en de separatisten in beeld die het samen juist niet gaan toedekken. En dan werden er ook geen pottekijkers toegelaten.
.
[Eén of twee Oekraïnse jagers hebben vanaf enkele kilometers? ]
.
Wel, waarom staan die dan niet op Rostov’s primary surveillance radar alvorens de clash? De Russen zouden wel de laatsten zijn om dat te wissen.
.
Ook al heeft Oekraïne het gedaan en hebben de Russen hun radar gegevens opgeschoond, dan hebben zij zich hierdoor zo verdacht gemaakt dat Oekraïne haar sporen nu ook uitwist. Wat betekent dat de Russen het dus ook gedaan kunnen hebben. En die hebben wel supermoderne kogelgeleiding van achter de horizon…
.
[De piloten van het passagiersvliegtuig hadden geen idee wat er gebeurde. Omdat een motor was uitgevallen, liep de snelheid van het toestel snel terug. Tijd om via de radio alarm te slaan was er niet, want slechts enkele seconden later werd de Boeing van rechtsachter met een boordkanon beschoten.]
.
Iedere piloot van een SU-25 schiet eerst een A2A af en pas daarna kogels als hij dichterbij is gekomen. Maar goed, die als eerste uitgevallen motor staat niet op de flightdatarecorder en de piloten hebben geen kick gegeven. Deze permutatie van de gebeurtenis is daarom onjuist. Dus de A2A of het hypermoderne boordkanon moet eerst van voren hebben toegeslagen en wel van achter de horizon.
.
Omdat iedere jager een naderingspatroon buiten Donetsk heeft, moet dit op radar staan en dit is niet teruggevonden op primary surveillance radar.
.
Alle scenario’s staan dus nog open…
·  Basic Dimension
En wanneer schakelt Rutte nu eens een volwaardig en groot speurhondenteam in om de onderste steen boven te krijgen? .
[Van de 29 slachtoffers zijn vaak heel weinig stoffelijke resten gevonden, soms hooguit enkele botresten. De nabestaanden hopen en wachten op meer. ]Basic Dimension
mvdb
Het hele verhaal over een SU-25 is complete onzin. Rusland kan blijkbaar niet anders dan krampachtig vol blijven houden aan deze theorie. Nu weer hoax over gevonden rod.
.
De vraag is waarom zij een SAM afgevuurd door Oekraiene niet als verhaal hebben gebruikt. Dat deden ze initieel wel door tijdens de persconferentie beelden te laten zien van UKR BUK installaties. Daarna werd het stil.
.
Hier een lange lijst met argumenten waarom de su-25 theorie complete onzin is
http://www.whathappenedtoflightmh17.com/story-about-r-60-rods-is-complete-nonsense-and-here-is-why/
  1. Basic Dimension

@ mvdb
.
Ja mooi, wisten wij al een beetje, het hele air fighter scenario is een kanskapitalisatie van jewelste. Ik neem het op als afsluitend document, want als de Russen er niet meer in geloven kan het vervallen, tenzij zij het dus zelf deden…


Basic Dimension
@ mvdb (1)
.
mvdb
21 maart 2015 om 22:51
21 maart 2015 om 13:13
.
Goed, ik ga even mee in uw scenario: een Russische bemanning in een BUK TELAR heeft per vergissing – zoals u zegt – de MH 17 uit de lucht geschoten. De eerste vraag is dan of dit team onder commando van Rusland stond of van de separatisten.
.
Vanzelfsprekend zouden de Russen niet zo dom zijn om hier het heft uit handen te geven aan separatisten die geen enkele ervaring met BUKs hebben. Dat zou Russisch roulette zijn voor hun buitenland politiek…
.
En als de Russen het bevel voerden dan zouden zij zeker een volledige BUK eenheid meegeven onder Russisch bevel:
.
BUK TELAR 1 : transporter erector launcher and radar (TELAR) vehicle.
BUK TAR: target acquisition radar (TAR) vehicle.
BUK TEL: transporter erector launcher (TEL) vehicle.
BUK COMMAND VEHICLE.
.
Maar de BUK TAR zou de MH17 een half uur van te voren al hebben geïdentificeerd als burgertoestel, dus dit scenario loopt dood. Er was daarom geen volledige BUK-eenheid.
.
Het zou nog wel kunnen dat een enkele BUK TELAR met Russische bemanning in permanent telefonisch contact stond met Rostov radar. Rostov zou dan met haar primary surveillance radar de militaire vliegtuigen van Oekraïene er wel voor hen uitvissen, MAAR DUS JUIST NIET DE MH17. Dus Rostov valt ook af.
.
Wat definitief betekent dat er geen bemanning ONDER RUSSISCH GEZAG op welke BUK constellatie dan ook in Donetsk kan hebben gestaan.
.
Tenzij de Russische bemanning in Donetsk op een solitaire BUK TELAR op Russische spotters vertrouwden die geen flightradar gebruikten, omdat Oekraïnse militaire vliegtuigen nu eenmaal geen ADS-B transponder aanzetten.
.

Maar dat is een waanzinnig schemergebied waarin spotters mannen met verrekijkers zonder flightradar worden en dat is levenslink op een bewolkte dag zoals op de 17de juli 2014.
.
Kortom hebben Russen die van wanten weten onder alle omstandigheden een primary surveillance radar nodig van Rostov, of een BUK TAR radarwagen met ‘a full-function identification FRIEND-OR-FOE (IFF) SYSTEM and NON-COOPERATIVE TARGET RECOGNITION (NCTR) modes (motorresonanties). (NB. 
De BUK TELAR heeft een zeer beperkte IFF/NCTR capability.)
.
Neen, de Russen zouden nergens mee akkoord gaan. Wat betekent dat ALLE SCENARIO’S MET BEMANNING ONDER RUSSISCH GEZAG ABSURD ZIJN. En daarom houdt de AIVD haar kaken ook stijf op elkaar. Want het separatisten scenario klopt namelijk ook van geen kant, behalve als Oekraïne een dubbelspion levert.
.
De conclusie is daarom dat het vrijwel onmogelijk is dat Rusland – anders dan de separatisten – per ongeluk een verkeersvliegtuig neer zou halen dat bij Rostov radar kind aan huis was. En ook dat het volstrekt onwaarschijnlijk is dat Russen bewust de MH17 zouden neerhalen. Dus de Russen worden UIT ALLE SCENARIO’S GESCHRAPT.
.
Blijf als enige mogelijkheid over dat separatisten toch een BUK gestolen hebben of gekregen van facties binnen het Russische leger, die niet onder centraal gezag staan. Een uiterst onwaarschijnlijk verhaal, maar goed het kan daar wel net zo’n zooitje zijn als in Oekraïne met die Oekraïns-Israëlische oligarch Kolomoski .
.
Kolomoski van Oekraïne kan met een tegenpool binnen een factie van het Russische leger een volkomen eigen politiek hebben bedreven om bijvoorbeeld Putin af te zetten.
.
Dus een bevolkingsgroep van niet nader te duiden signatuur kan gemene zaak gemaakt hebben om de Derde Wereld Oorlog in gang te zetten, maar dit terzijde Delecluze 
Description: :)
.
En dan kan dus gebeuren waar Elena Kolenkina een maand eerder al voor waarschuwde. Een logistieke fout in de informatievoorziening leidt dan tot het per ongeluk neerhalen van een burgervliegtuig. Dus wat missen wij? Een spotter die een dubbelspion van Oekraïne was. Dan kan het…
.

Of zoals gezegd: gemene zaak tussen Kolomoski en zijn Russische vrienden….
.
Tenslotte lijkt een Oekraïense BUK in Donetsk volstrekt onwaarschijnlijk omdat zij die dan gelijk kwijt waren evenals hun hoofd. En van buiten 
Donetsk is de afstand waarschijnlijk te groot om de MH17 te raken, net zoals vanuit Rusland met een BUK.hana333
“Nu een ongeluk en een terroristische aanslag vanuit het vliegtuig onwaarschijnlijk worden geacht, blijven er twee mogelijke oorzaken over: “een aanslag vanaf de grond dan wel een aanslag vanuit de lucht”, schrijven de ministers Opstelten, Koenders en Hennis.” (http://nos.nl/artikel/2001083-kabinet-sluit-ongeluk-mh17-uit.html)
Hier ben ik nog steeds niet van overtuigd. Zeker niet nu de zekerheden die tot nu toe door oa Opstelten, ook omtrent andere zaken, werden gepresenteerd, behoorlijk twijfelachtig zijn gebleken.
Er is, zo gezegd, nog steeds geen duidelijkheid over de oorzaak van de ramp. Hoe kan men dan op 28 oktober 2014 al aangeven dat het NIET om een ‘terroristische’ aanslag vanuit het vliegtuig ging ???
Voor mij mag het onderzoek beëindigd worden. Ik geloof niet meer in de eventuele uitkomst hiervan. Het geld dat zodoende wordt uitgespaard, kan dan gebruikt worden voor andere, écht zinvolle en eerlijke doelen!

  1. Basic Dimension

@ hana333
.
Een terroristische aanslag die niet als zodanig herkenbaar is schiet zijn doel voorbij. Volgens de productregel van onafhankelijke kansen is het daarom onwaarschijnlijk dat een bom in het vliegtuig juist boven Donetsk tot ontploffing werd gebracht.
.
Maar…wanneer het om afhankelijke kansen gaat en het op afstand bediende bommen gaat die juist bedoeld waren om te doen voorkomen alsof de MH17 met een BUK werd neergehaald, ja dan kunnen er dus ook één of meer met BUK shrapnel uitgeruste tijdbommen in de cockpit en de fuselage zijn geplaatst.
.
Maar dan mogen er dus alleen uitslaggaten in het toestel te vinden zijn en dat is niet het geval. Er zijn zowel inslaggaten door shrapnel als uitslaggaten door decompressie of shrapnel aangetroffen. Kogels zijn waarschijnlijk nergens gevonden. En daarom lijkt een bom aan boord uitgesloten. Ik neem dit wel op in het motieven onderzoek; ja goede acteurs vroeger hè? 


mvdb
Een SA-17 met een 9M317 raket kan vanaf Rusland zijn gebruikt. Bereik ligt rond de 50km. Er zijn satelliet en fotos vanaf de grond genomen welke aantonen dat er RUS BUKs in de buurt van de grens waren.
.
Indien een 9M317 is gebruikt moeten worden getwijfeld aan de echtheid van foto van de BUK op trailer bij Luhansk. Dit was een andere type raket (langere vinnen).
.
Gebruik vanaf Rusland komt overeen met ooggetuigen en Zello communicatie waar wordt gesproken dat raket recht over Red October vloog en uit zuiden kwam.
  1. Basic Dimension

@ mvdb
.
Dank, 50 km gecheckt, het kan gemakkelijk van nabij Snishne. Ik neem het op als volledig Russische variant zonder separatisten.=========================================================================
Met dank aan mvdb (Marcel) voor technische ondersteuning en het leveren van kritisch commentaar wat mij ontzettend heeft geholpen.
========================================================================

Counter-espionage with MH17                               

cc-by-nc-sa


This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment